Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Dünyada enerji kaynakları, tükenen ve tükenmeyen enerji kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır. Tükenmeyen enerji kaynakları “yenilenebilir enerji kaynakları” olarak adlandırılmaktadır. Peki nedir bu kaynaklar?

Yenilenebilir enerji kaynakları denilince akla hiç tükenmeyecek ve çevreye neredeyse hiç zararı olmayan kaynaklar gelmektedir. Bu kaynakların başlıcaları:

Güneş Enerjisi (Kaynağı Güneş)

Rüzgar Enerjisi (Kaynağı Rüzgar)

Hidrolik Enerji (Kaynağı Nehirler)

Jeotermal Enerji (Kaynağı Yer altı Sular)

Hidrojen Enerjisi (Kaynağı Su ve Hidroksitler)

Dalga Enerjisi (Kaynağı Okyanus ve Denizler)

Biyokütle Enerjisi (Kaynağı Biyolojik artıklar)

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Bütün bu enerji kaynağı çeşitlerine baktığımızda insanlık var olduğu sürece bu kaynaklardan faydalanılmaya devam edileceği aşikardır. Bu sebeple insanlık son zamanlarda bu enerji kaynaklarına daha fazla yönelmeye başlamıştır. Yapılan araştırmalara göre dünyada her yıl enerji tüketimi %4 ila %5 arasında artmaktadır. Buna rağmen şu an aktif olarak kullandığımız enerji kaynakları gitgide azalmaktadır ve yakın bir gelecekte bu enerji kaynakları tamamen tükenecektir.

Madem bu enerji kaynakları hiç tükenmeyecek ve çevreye de zararları yok denecek kadar az ise neden dünya çapında bu enerjiler yeteri kadar kullanılmıyor? Diye soracak olursanız bunun nedenini bu enerjilerin çevrimlerindeki zorluklar olduğunu söyleyebiliriz.

Çevrimden kastettiğimiz ise ısı enerjisinin elektrik enerjisine ya da mekanik enerjinin ısı enerjisine dönüşümü kastedilmektedir. Örneğin; bir bölgede rüzgarlı gün sayısı fazla ve bu bölgede rüzgar enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi üretmek istiyorsunuz diyelim. Bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle büyük bir yatırım yaparak rüzgar panellerini bölgeye yerleştirmelisiniz. Daha sonra bu panellerden elde edilen enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek amacıyla bölgeye santral kurmalısınız. Bu işlemlerin sonunda ise elde ettiğiniz elektrik enerjisini kullanım yerlerine dağıtmak amacıyla da bir iletim ağını kurmanız gerekmekte.

Tüm bu işlem adımlarının masraflarını düşününce kısa vadede oldukça masraflı bir yatırım olduklarını söylemek mümkün. Fakat hiçbir zaman sonu gelmeyecek enerji kaynakları oldukları düşünüldüğünde ve bunun yanında çevreye olan katkıları göz önüne alındığında yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımların aslında uzun vadede ne kadar karlı olduğu daha iyi anlaşılacaktır.