Yedinci Sanat Nedir?

yedinci sanat nedir

Yedinci Sanatın Tanımı

Sanatın günümüzde tam olarak bir tanımı yoktur. Genel olarak sanat nedir dersek, duygu, düşünce ve hayal gücünün aktarılmasıdır. Günümüzde birçok sanat dalı mevcuttur. Bu sanat dallarından yedinci sanat dalı olarak geçen kategori sinemadır.

Sanat bir kolu olan sinema, kamara ile sesli veya sessiz olarak çekilen ve beyaz perdeye aktarılarak izleyicilerin beğenisine sunulmasıdır. Bu sanat dalı film olarak adlandırılmıştır ve ilk olarak sinema salonları adı verilen yerlerde gösterilmeye başlanmıştır.

Tarih Boyunca Sinema

Sinema, babaları fotoğraf malzemeleri üretimini yapan Lumiere kardeşler başlatmıştır. Lumiere kardeşlerin çabaları sonucunda sinema hikâyesi başlamış oldu. Yedinci sanat, sinema oldu.

Bu filmlerden en ilginç olanı, “Bir Trenin Gara Gelişi” adlı sinema filmiydi. Film sırasında seyirciler trenin üstlerine doğru geleceğini sanarak kaçışmışlardır.

Lumiere kardeşler tarafından başlayan sinema tarihi sürekli gelişerek kendini yenilemiştir. Tarihe baktığımız devasa aletler kullanılarak çekilen filmler, günümüzde cep telefonları bile kullanılarak çekilmektedir. Günümüzde evimizde rahatça oturup TV’den film izleyebiliyoruz. Yedinci sanat gelişimi bu şekilde günümüze gelmiştir.

Hayal dünyasını gerçeğe dönüştüren sinema, toplumsal anlamda çok büyük etkiler yapabiliyor. Sinema da verilmek istenen mesaj en etkili biçimde adresine ulaşıyor. Çünkü film sayesinde büyük kitlelere ulaşmak mümkün oluyor. Sinemada gerçeklik yoğrulup yeniden yönetmen tarafından şekillenerek bize ulaşmasıdır.

Tiyatro sanat dalı olarak kabul ediliyorsa, sinema da tiyatronun başka bir boyutu, başka bir versiyonu olarak kabul edilmesi gerekir ve kabul edilmiştir. Artık, yedinci sanat türü sinemadır.

Kolları Geniş Bir Sanat Dalı

Sinema geniş bir sanat dalıdır diyebiliriz. Sinema içerisinde müzik, dans, estetik, bilim, sosyal olaylar, psikolojik sorunlar ve bunun gibi birçok sanat dalları içerisinde barındırır.

Yüzyıl başlarına baktığımızda birçok sinema kuramcısı, sinemayı sanat olarak kabul ettirmiştir. Sinemanın sanatı kurgudadır. Kurgu, izleyicinin dramatik anlayışını kabul ettirmeye sürükleyen güçtür diyebiliriz.

Başka bir çoğunluk ise sinemayı sanat yapan sinemayı oluşturan çerçevedir. Çünkü yönetmen mesaj vermek istiyorsa sinemaya koyduğu objeleri, sanatsal kaygı güderek koyar. İleriki dönemlerde ise bu ikisinin ayrılmaz bir bütün oluşturulduğu kabul edilmiştir. Başlarda her ne kadar sinema sanat olarak görülmese de toplumsal etkileri göze alındığında sanat olarak saymamak kaçınılmaz hale geldi