Yaban Roman Özeti ve Hakkında Bilgi

Yaban-Roman

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun romanlarından biri de Yaban’dır. Yaban, milli mücadele dönemini anlatır. Romanda baş kahraman Ahmet Celal’dir. Ahmet Celal, savaşta kolunu kaybetmiştir ve aydın kesimi temsil eder. Romanda aydın-köylü ilişkisi anlatılır. Ahmet Celal kolunu kaybettikten sonra yaveri Mehmet Ali’nin teklifi üzerine onun köyüne gider. Ama işler hiç de sandığı gibi yolunda gitmez. Ahmet Celal ile köylülerin fikirleri arasında uçurum vardır. Ahmet Celal milli mücadeleye destektir ancak köylüler gerektiğinde düşmanla anlaşma yoluna dahi giderler. Köylülere ülkedeki işgalleri anlatsa da onlarda herhangi bir üzgünlük ya da şaşırma gibi durumlar göremez. Bu durum kendisini oldukça üzer. Köyde Salih ağa diye birisi vardır. Bu kişi köylüler üzerinde oldukça etkilidir. Köylüler onun sözünden çıkmaz. Ahmet Celal onca olanlara, köylüler ile arasındaki derin uçurumlara rağmen onlara alışmaya çalışır. Burada geçirdiği günlerini bir deftere yazar. Ahmet Celal köyde yapayalnızdır. Köye geleli aylar geçmesine rağmen köylüler ona soğuk davranmaktadırlar. Yalnızca Mehmet Ali’nin annesi Zeynep ve kardeşi İsmail ona yakın davranır. Köylüler soğukluğu, Ahmet Celal’in yalnızlığı onu bunalıma sürükler.

Yaban Kitabı Özeti

Bir süre sonra köyde hareketlilikler yaşanır. Şeyh Yusuf adında bir kişi köye gelmiştir. Köylüler ona oldukça hürmet gösterir. Karşısında el pençe dururlar. Ahmet Celal bu durum karşısında öfkelenir ve köylülere Şeyh Yusuf’un kendilerini kandırdığını anlatmaya çalışsa da köylüler ona inanmaz kendisinden kaçarlar. Bir süre sonra Mehmet Ali’yi tekrar askere alırlar. Olaylar bu şekilde gelişirken Ahmet Celal köyde Emine adında bir kız görür ve ona aşık olur. Sürekli onu görmeye çalışır. Bir gün İsmail’e sevdiği bir kız olup olmadığını sorunca acı gerçeği öğrenir. İsmail de Emine’yi sevmektedir.

yaban-yakup-kadri-karaosmanoglu

İsmail’in Emine ile evlenmesine annesi Zeynep de karşıdır. Bu nedenle Ahmet Celal sürekli ona bu evliliğin olmaması gerektiğini söyler. Ancak İsmail, abisi askere gittiğinden beri kimseyi dinlememektedir. Bu olaylar karşısında Ahmet Celal artık İsmail’le aynı evde durmak istemez. Bekir Çavuş’un tamir ettirdiği eve geçer. Günler böyle geçerken Yunanlılar köyü basar.

Köylüler düşmanın her istediğini yaparlar. Ahmet Celal bu duruma çok sinirlenir ama elinden bir şey gelmez. Düşman Ahmet Celal’in evini basar ve onun bir subay olduğunu öğrenir. Bundan sonra onu göz hapsinde tutmaya başlar. Ahmet Celal köyde sadece Bekir Çavuş, Emeti kadın ve Küçük Hasan’la muhabbet eder. Ahmet Celal Küçük Hasan’a çok bağlıdır. Küçük Hasan’la birlikte dağlara gider koyun otlatır. Bir gün köye döndüğünde düşmanların köyde tıklım tıklım olduğunu görür. Düşman bu sefer her yeri yakıp yıkıyor ve köylüye işkence yapıyordur. Küçük Hasan’ı döve döve çok kötü bir hale sokarlar. Düşman köydeki birçok evi yakıp yıkar. Düşman askerleri onların bu haliyle alay eder. Ahmet Celal toplananlar arasında Emine’yi de görür. İsmail ile evlendikten sonra Emine’yi ilk kez görmüştür. Düşman askerleri rahat durmaz ve topladıkları kadınlara sataşmaya başlar. Karanlık çökünce Emine ile Ahmet Celal köyün dışına doğru kaçmaya başlarlar. Kaçarken düşman ateşiyle Ahmet Celal hafif yara alır, Emine ise kalçasından yaralanır. Sabah olduğunda Emine yola devam edemez. Ahmet Celal anı defterini Emine’ye bırakır ve oradan uzaklaşır.