Uzak Ülke Kültürlerinin Yansıtıldığı Sanat Akımı Nedir?

Uzak Ülke Kültürlerinin Yansıtıldığı Sanat Akımı Nedir?

Pek çok farklı sanat eseri, bağlı olduğu kültürün değerlerinin dışında olarak daha değişik kültürlerin izlerini de taşıyabilmektedir. Uzak ülke kültürlerinin yansıtıldığı sanat akımı ya da diğer adı ile egzotizm akımı, yabancı kültürlerin etkileri sayesinde meydana gelen bu izlerin ön plana çıkarıldığı bir sanat akımı olarak bilinir. Çeşitli sanat eserlerinin bağlı olduğu akımlar arasında pek çok farklı akım bulunabildiği gibi, egzotizmin ön planda olduğu sanat eserleri diğerlerine göre yerli kültür ögelerinden daha uzak olmaktadır…

Egzotik Sanat Anlayışı Nasıl Olur?

Bu akım, sanat akımları ve sanat eserleri açısından oldukça önemli bir konu olmasının yanı sıra, sık sık bulmaca sorularında da insanların karşısına çıkmaktadır. Egzotik sanat anlayışının bir diğer önemli özelliği ise sadece tek bir yabancı kültüre odaklanmayıp birden fazla yabancı kültürü sanata dahil etmesidir.

Yani Türk bir ressam egzotik bir tablo ortaya çıkarmak istediği zaman, özellikle Uzak Doğu kültürüne ait ögelerin bulunduğu bir çalışma yapmış olabilir. Fakat bu durum, tüm tablolarını Uzak Doğu kültüründen etkilenmiş olarak ortaya çıkaracağı anlamına gelmemektedir. Örneğin bu ressamın bir sonraki tablosu, tropikal iklim bölgesinde yaşayan insanların yaşam tarzı ile alakalı olabilir. Bundan dolayı, egzotik sanat anlayışının tamamen sıra dışı konuların işlenmesi ile meydana geldiği söylenebilir.

Uzak Ülke Kültürlerinin Yansıtıldığı Sanat Akımı Nedir?

Egzotizm Akımı Ne Değildir?

Yani uzak ülke kültürlerinin yansıtıldığı sanat akımı olarak bilinen egzotizm akımında genel olarak bir özgürlük söz konusudur. Sanat eserinin hangi ögeleri bulunduracağı, hangi kültürel zenginliğin etkisi ile ortaya çıkacağı sadece sanatçıyı ilgilendirir. Bundan dolayı egzotizmin en önemli özelliği, herhangi bir kültüre tamamen bağlı olmayan sanat akımlarından olmasıdır.

Fakat bu durumun yanlış anlaşılması, egzotizmin bir hiçliği ve daha da kötüsü kültürsüz olmayı temsil ettiğini düşünmeye yol açabilmektedir. Egzotizm, sanat eserleri için doğal bir durum olarak gördüğü serbestliklerden dolayı tema açısından bir kuralsızlık olarak tanımlanabilir.

Egzotik eserlerde hiçbir kültürel ögenin, hiçbir kural bütününün ya da hiçbir düzenin görülemeyecek olduğunu düşünmek tamamen yanlıştır. Çünkü uzak ülke kültürlerinin yansıtıldığı sanat akımı ile ortaya çıkmış olan eserler, sanatçının bağlı olduğu kültürün dışındaki kültürlerin de dahil olduğu eserlerdir.

Sanatçının, dünyada bulunan diğer kültürleri ve o kültürlerin özelliklerini eserlerinde ön plana çıkarması ise bir kültürsüzlük sayılmamaktadır. Üstelik bu durumun bir kültür zenginliği olarak düşünülebilmesi de mümkündür.