Unesco Kültür Mirasına Moloz Dökerek Kirletildi

Türkiye’nin 14’üncü miras alanı kayda Diyarbakır surlarıyla birlikte kayda alına Hevsel Bahçelerine de gereken kıymet verilmiyor. UNESCO kültür mirasına moloz dökme aymazlığını Türkiye’den başka medenî olma iddiasındaki hiçbir ülkede görmek mümkün görünmüyor.

Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri kıyısında yer alıyor ve birçok canlı türünü de bünyesinde barındırıyor. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası’na 2015 yılında dahil edilen bahçelerin kıymeti bilinmiyor.

Yetkililerin Haberi Yok

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; biyolojik çeşitliliğin yanında tarihî değer hafriyat inin de önemine dikkat çekerek, bölge kirletilmeye devam ederse listeden çıkarılma riskine de dikkat çekti. Prof. Kılıç konudan yetkililerin haberdar olmadıklarına inandığını belirtirken girişte yasak yazısının bulunması fakat bunun dikkate alınmaması da bu gösteriyor.

Kirlilik Yok Edecek

İzinsiz olarak hafriyat dökme yeri olarak kullanılan Dicle Nehri kıyısındaki alanlarda hafriyat alanının genişlemesi durumunda, kirliliğin bölgedeki biyolojik çeşitliliği yok etmesinin yanında bahçelerin varlığını da tehlikeye sokacağı ifade ediliyor. Halkın genelinin de hassas davrandığı Hevsel Bahçelerinin kirletilmesine uyarılara aldırış etmeyen ve hafriyatın maliyetini düşünen sorumsuz kişiler sebep oluyor. Dünya Kültür Mirası’na dahil olması sebebiyle ilgi merkezleri http://pendikroyal.com

arasında yer alan bu bahçelerin korunması için tedbir alınması gerekiyor. Bu çerçevede Prof. Kılıç; Diyarbakırlılardan beklentilerinin bölgeye hafriyat dökülmesine göz yummamaları ve bu sorumsuz davranışta bulunanları derhal yetkili makamlara bildirmeleri olduğunu ifade etti.