Toplum İçin Sanat

Sanat, toplumların geliştiğini gösteren en güzel alandır. Sanat birçok alanda yapılabilir. İnsanın zevki ve yeteneğiyle birleşmesi sonucu ortaya çıkan üründür. Bazen bir şiir bazense bir heykeldir. Sanat geniş bir yelpazeye sahiptir insanlar ilgi ve yeteneğine göre sanat alanı seçer. Ayrıca sanatın birçok bilimle de ilgisi vardır. Sanat toplum içindir anlayışının temelinde yatan düşünce üretilen sanat eserinin toplumdaki her düzel insanın anlamasıdır. Sanatçılar meydana getirdikleri eserle pek çok toplum düzeyindeki insana yol gösterir. Toplum birçok şeyi sanattan öğrenir. İnsanların düşünce sistemlerini etkiler ve insan hayatına yön verir. Örneğin bir şiir ortaya konduğunda bu şiirin toplumun her düzeyinin anlaması önemlidir.
Ortaya konan eserin dili sade ve gösterişten uzak olmalı, mesaj içerikli ve duyguları ifade edici olmalıdır ki toplum yazılan şiirden faydalanabilsin. Sanat eserleri meydana getirilirken açıklık ilkesi kullanılmalı yani her insan aynı yorumu ve aynı mesajı almalı. Yıllarca sanat sanat için mi yoksa sanat toplum için mi tartışması olmuştur. Özellikle edebiyatta bu düşünceler belirgin bir şekilde kendini göstermiştir. Tanzimat’ta, Serveti Fünun döneminde, Fecri Ati’de kendini belirgin gösteren düşünce sanat sanat içindir anlayışıydı. Bu anlayış ile toplum için sanatçılar ikiye ayrılmıştır.

Sanat Neden Yapılır?

Sanat toplumların gelişmişlik düzeyini de gösterir. Sanat neden yapılmalı neden var olmalı cevabıysa şöyledir: İnsan duygularını düşüncelerini hissettiklerini bir şekilde topluma iletir. İletirken ya da toplumun sorunlarını dile getirirken bazı araçlar kullanır bunlar bazen bir şiir, roman, heykel, resim ileti aracı olabilir. Toplum okuduğu bir şiirde ya da yapılan bir resimde kendinden bir parça bulabiliyorsa o zaman toplum için sanat anlayıcı ortaya konmuştur. İnsanlar yaşadığı sıkıntıları, duyguları bir sanat eserinde gördüğünde onun için hem çözüm kaynağı olmuş oluyor hem de duygularını paylaşmış oluyor. Sanat yol göstericidir.

Sanat İçin Olmalı

Sanatsız bir hayat düşünülemez. Sanat insanların birbirleriyle iletişim kurduğu bir alandır. Toplumu yönlendiren topluma mesaj veren bir araçtır. Bu sebeple de sanat toplum için olmalıdır. Sanat yaşamın kendisidir.