Temel Sanat Eğitimi

Sanat duygu düşünce ve hayal gücünü ortaya koymaktır. Sanat kişinin kendini ifade etme biçimidir. Sanat insanın yaşadığı duygu yoğunluğunu ortaya koymasına yardımcıdır.
Sanat her yaş insan için rahatlatıcı ve büyülü bir dünyadır. Sanat eğitimi ilk olarak Avrupa’da 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır. Sanat kent kültürünü yansıtan bir olgu olup, giderek geniş bir kitleye sahip olmuştur. İlk Güzel Sanatlar Okulu İstanbul’da açılan Sanayi Nefise mektebidir. Çalışmalara Hüsn-i hat, resim, el işleri ve müzik dersleri ile başlamıştır.

Sanatın Önemi

Sanat toplumun gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Hayatın ince hazlarını yakalayabilmiş insanlar sanatla yakından alakalı insanlardır. Stres atma, yeni şeyler üretme, sosyal ortamlarda bulunmak gibi sanatın birçok faydası bulunur. Güzeli görebilmeyi öğretir. İnsancıl faaliyetlerimizi geliştirir. Bilgi çağında sanata ve sanatçıya ulaşması geçmiş yıllara nazaran daha kolay olduğu için bir mutluluk ve başarı aracıdır da diyebiliriz.

Sanat Çeşitleri Nelerdir?

Edebiyat şiir, roman ve öykü gibi anlatımlarla duygu ve düşüncelerin güzelce ifade edilme şeklidir. Müzik, tek veya grup halinde sesin anlamlı bir ritim oluşturarak düşünce ve duyguları ifade etme biçimidir. Opera, müzikli tiyatro oyunudur. Tiyatro, hareket ile duygu durumunu aktarma şeklidir. Dans, vücudun müziğin ritmine göre hareket ettiği önemli bir sanat dalıdır.
Sanat insanın duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde yardımcı olmakla beraber insanda güzel ve rahatlatıcı etkiye de sahiptir. Genellikle bir sanat özgün ve kişiye özel olduğu için yetenek ve yaratıcılığı da ortaya koymaktadır. Kaligrafi, resim, hat, grafik, karikatür, heykel, minyatür, seramik, dans, müzik gibi ve daha çok sayabileceğimiz sanat çeşitleri mevcuttur.

Temel Sanat Eğitiminin Amaçları

Temel sanat eğitimi amaçları şu şekilde sıralanabilir:
• Görsel değerlere karşı duyarlık kazanıp bilgi sahibi olmak
• Görsel dil aracılığı ile yetenekleri, duygu ve düşünceleri aktarabilmek
• Zihinsel ve algısal becerileriler geliştirmek
• Araştıran, inceleyen, düşünen, eleştiren, değer ve yargılarına sahip çıkan bir kişiliğe sahip olabilmek.
Bu amaçların gerçekleşmesi için; sanatçının ve sanat eğitmeninin kendini sürekli yenilemesi, yeniliklere açık olması ve değişikliklere karşı her daim hazır olması gerekmektedir.