Tarihte Kaç Türk Devleti Kuruldu?

devletler1-mizahorg

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan yıldızların sembolize ettiği Türk Devletleri akıllara tarihte kaç Türk Devleti kuruldu sorusunu getirmektedir. Geçmişten günümüze kurulan Türk Devletleri için birer yıldızın konulduğu bu forsta toplamda 16 adet yıldız bulunmaktadır. Neden 16 Türk Devleti sorusunu ise Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel serüveninde yer alan 16 devlet olduğu için şeklinde cevaplamak mümkündür.

devletler-mizahorg

Cumhurbaşkanlığı forsu içerisinde 16 Türk Devleti isimleri ile beraber yaşatılmaktadır. Oldukça büyük bir anlam içeren bir bu sembol adeta geçmişe duyulan saygının göstergesidir. 2015 yılında bir resmi törende 16 Türk Devleti ve kurucuları, bu devletlerin bayrakları ve askerleri ile temsil edilmişti. Tarihte kaç Türk Devleti kuruldu sorusu Tarihte kurulan Türk Devletleri kronolojik sıraya göre listelemek daha doğru olacaktır.

16 Türk Devleti Ve Kurucuları

 • Tarihte Türklerin kurduğu ilk devlet olarak bilinen Büyük Hun İmparatorluğu, M.Ö.220 yılında Teoman tarafından kurulmuştur. M.S.216 yılında ise Büyük Hun İmparatorluğu yıkılmıştır.
 • Batı Hun İmparatorluğu, M.Ö. 48 yılında Pi tarafından kurulmuştur ve M.S.216 yılında Büyük Hun İmparatorluğu ile yıkılmıştır.
 • Avrupa Hun Devleti, 375 yılında Balamir tarafından kurulmuştur. Avrupa içlerine yaptığı seferler ile Kavimler Göçü’ne neden olmuştur. 469 yılında ise yıkılmıştır.
 • Ak Hun İmparatorluğu, 420 yılında Aksuvar tarafından kurulmuş bir Türk Devletidir. 552 yılına gelindiğinde ise yıkılmıştır.
 • Göktürk Devleti, Türk adının geçtiği ilk devlet olarak 552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. 745 yılında ise parçalanarak yıkılmıştır.
 • Avar Devleti, 1.Bayan tarafından 565 yılında kurulmuştur. 835 yılında ise yıkılmıştır.
 • Hazar Devleti, 651 yılında Böri Şad tarafından kurulmuş bir devlettir. 983 yılında yıkılmıştır.
 • Uygur Devleti, 745 senesinde Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur. Uygur Devleti 1368 yılında yıkılmıştır.
 • Karahanlı Devleti, Bilge Kül Kadir Han tarafından 840 yılında kurulmuştur. Ve Karahanlı Devleti, 1212 yılında son bulmuştur.
 • Gazne Devleti ise Alp Tigin tarafından 962 yılında kurulmuştur. Bu devlet 1183 tarihinde yıkılmıştır.
 • Büyük Selçuklu Devleti ise Tuğrul Bey tarafından 1040 tarihinde kurulmuştur. Büyük Selçuklu Devleti, 1183 yılında Moğollar tarafından yıkılmıştır.
 • Harzemşahlar Devleti, Kutbettin Muhammed tarafından 1097 yılında kurulmuştur. Bu devlet 1231 yılında yıkılmıştır.
 • Altın Ordu Devleti, 1236 yılında Batu Han tarafından kurulmuş bir Türk Devleti’dir. Bu devlet 1502 yılında yıkılmıştır.
 • Timur İmparatorluğu, 1368 yılında Timur tarafından kurulmuş bir Türk Devleti’dir. Timur İmparatorluğu, 1501 tarihinde yıkılmıştır.
 • Babür İmparatorluğu ise 1526 tarihinde Babür Şah tarafından kurulmuştur. Babür İmparatorluğu, 1858 senesinde yıkılmıştır.
 • Ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu 1299 senesinde Osman Bey tarafından kurulmuştur. 1922 yılında İtilaf Devletleri tarafından yıkılmıştır.