Tarihi Olayların Özellikleri Nelerdir?

tarihi-olaylarin-ozellikleri (7)

Tarihi olayların özellikleri özellikle öğrenciler tarafından oldukça araştırılan bir konu hâline geldi. Biz de sizler için tarihi olayların özelliklerini derledik.

1) Tarihi olaylar insan topluluklarını net olarak etkiler.

Genel itibarıyla tarihi olayların insan topluluklarını direkt olarak etkilediği gözlemlenir.

2) Üzerinden belli bir zaman geçmiş ve geçmişte yaşanmış olaylardır.

Tarihin vazgeçilmez unsurlarından en önemlisi de geçmiş kavramıdır. Ama en önemlisi de geçmiş demek kesinlikle tarih demek değildir. Geçmiş ile tarih arasında fark vardır. Bu farkta, geçmiş, zaman olarak olup biten geride kalmışsa denir. Ancak tarih, geçmiş üzerine yapılmış ve yapılacak olan yorum, o olayları kaydedip üzerine tartışma ve düşünme demektir. Tarihin ana anlamı geçmişteki olaylar arasında nitelikli bağ kurmaktır.

tarihi-olaylarin-ozellikleri (6)

3) Tarihi olayların özelliklerinden bir tanesi de tarihi olaylar belirli bir zaman ve mekanda geçtiğidir.

Özellikle lokasyon tarihi olaylar açısından ciddi bir etkiye sahiptir. Zaman kelimesinin tarihteki etkisine şu yönden bakalım… Orta Çağ zamanlarında yaşamış olan Avrupa toplumlarının niçin demokrasi ile yönetilmediğini eleştirmeyiz. Bunun sebebi o dönem içerisinde Avrupa’da yaygın olan gerçek yönetim şeklinin feodalite olmasıdır. Günümüzde ise yani 19.yüzyıl ile birlikte demokrasi kavramı tam anlamıyla ortaya çıkmıştır. Bu sebeple de her dönemin her yüzyılın kendine özgü özellikleri bulunuyor.

tarihi-olaylarin-ozellikleri (5)

4) Tarihi olaylar devamlıdır ve aralarında neden-sonuç ilişkisi olduğu gözlemlenmektedir.

Tarihi olaylar tıpkı bir zincir halkasına benzetilir. Birbirine bağlılıkları sebebiyle bir olayın sonucu başka bir olayın sebebi olarak gösterilebilir. Örnek verecek olursak, Birincü Dünya Savaşı’nın asıl sonucu İkinci Dünya Savaşı’nın sebebidir.

5) Sonuçlarında sabit kanun ve kural aranmaz.

Tarihte genelleme yapılmaz. Örnek verecek olursak, kalabalık olan tüm ordular az sayıya sahip askeri orduları kesinlikle yener diyemeyiz.

6) Hikaye değildir ve kaynakları bulunur.

Tarih biliminin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de belgelerdir. Geçmişe ait belge, geçmişi aydınlatacak materyaller, vesikalar, çizim fotoğrafları gibi nesneler tarihi anlatır. Tarih gücünü bu saydıklarımızdan aldığı aşikârdır. Ortada bir tarihi bilgi varsa kaynağı vardır. Aksi olanlar ise çürütülmeye gebedir.

tarihi-olaylarin-ozellikleri (4)

7) Mekan, kişi ve zaman kavramları daima değişir.

Bu sayede tekrar etmesi mümkün değil. Tarihi olaylar her ne kadar birbirine benziyor olsada birbirlerinin aynısı olmadığı gayet açıktır.

8) Gözlem metodu ve deneyler tarihte kullanılamaz.

Bunun tek sebebi ise tarih, geçmişte yaşananları konu edinir.

tarihi-olaylarin-ozellikleri (1)

Tarihçi Kişilerin Özellikleri

  • Öncelikle tarihçi kişilerin objektif olması en önemli kurallardan birisidir
  • Tarihçiler kaynakları delil kabul eder ve esas alır.
  • Olayları günümüze göre değil de yaşandığı dönemin koşullarına göre incelerler.
  • Kültürlü kişilerdir
  • Maddi ve manevi olarak özgürdürler.
  • Belki de en önemli hususlardan bir tanesi de araştırmacı ve meraklı olmalarıdır.

Coğrafi olayların ve insan faktörünün ortaya çıkardığı bazı olaylar da tarihi olaylar arasına girmiştir. Örneğin büyük sel baskınları, depremler, kuraklık gibi doğal afetler tarihi olayların yönünü değiştirebilir. Örneğin deprem, coğrafyanın konusu iken depremin meydana getirmiş olduğu bölgedeki insanların ekonomik sıkıntılar yaşaması ve bu sebeple geçimlerini sürdürmeleri için başka lokasyonlara göç etmeleri tarihin ilgi alanına girer.

Tarihi olaylarda en belirgin özellikler

  1. Tarihi olaylar tekrar etmez, edilemez.
  2. Tarihi olaylarda gözlem ve deney yapılamaz.

Tarihe bilim olma özelliğini kazandıran bazı özellikler

  1. Sebep – sonuç ilişkisi
  2. zaman – yer kavramı

Mizah.org Uyarısı: Tarih mutlaka doğru bilgilerden oluşmamaktadır. Yeni belgeler ortaya çıktığında tarih yeniden değerlendirilir. Bulunacak her yeni bilgi kaynağı yenileyebilir ya da tamamlayabilir. Ancak şu unutulmamalıdır ki yeni belgeler tarihi değişikliğe de uğratabilir.