Simgelere Odaklanan Sanat Akımları Nelerdir?

Simgelere Odaklanan Sanat Akımları

Simgelere odaklanan sanat akımları arasında tarihte en etkili iz bırakanları sembolizm ve ikonografi olmuştur. Peki, sembolizm nedir, neyi ifade eder? İkonografi ve Simgecilik nedir?

Simgelere Odaklanan Sanat Akımları

Sembolizm

Simgelere Odaklanan Sanat Akımları

Simgelere odaklanan sanat akımları içerisinde yer alan Sembolizm (fr.  Symbolisme), sanattaki (edebiyat, müzik ve resim) en büyük eğilimlerden biridir ve deney, yenilik arzusu, sembolizmin kullanımı, yetersizlik, ipuçları, gizemli ve gizemli imgeler ile karakterize edilir.

Sembolizm Fransa’da 1870’lerde ve 1880’lerde ortaya çıktı ve en büyük gelişimine 19. ve 20. yüzyılın başında, başta Fransa’nın yanı sıra Almanya, Belçika ve Rusya’da ulaştı. Sembolistler, yalnızca çeşitli sanat türlerinin içeriğini ve biçimlerini değil, aynı zamanda sanatsal yaratımın anlamı konusundaki tutumu da kökten değiştirdiler.

Sembolistler, çalışmalarında her ruhun hayatını deneyimlerle, belirsiz, belirsiz ruh halleriyle, ince duygularla ve geçici izlenimlerle dolu tasvir etmeye çalışmıştır. Sembolist şairler, şiirsel ayetin yenilikçileriydi, onu yeni, canlı ve anlamlı imgelerle dolduruyorlardı ve bazen orijinal bir form elde etmeye çalışarak eleştirmenler tarafından anlamsız olarak görülen kelime ve ses oyununa girdiler.

Sembolizmin iki dünya arasında ayrım yaptığını söyleyebiliriz: nesnelerin dünyası ve fikirlerin dünyası. Sembol, üretmiş olduğu bu dünyaları birbirine bağlayan bir tür alışılmış işaret haline gelir. Sembolün iki tarafı vardır, gösteren ve gösterilen. Bu ikinci taraf gerçeküstü dünyaya dönüyor. Sanat, gizliliğin anahtarıdır.

İkonografi

Simgelere Odaklanan Sanat Akımları

 Antik çağlardan beri simge boyama, kendi kuralları ve sembolleri olan özel bir dil yani  “okuma yazma bilmeyenler için bir dil ” olarak hizmet etti. Yüzyıllar boyunca usta ikon ressamları, manevi ötekiliği maddi yollarla aktarmaya çalışarak onu mükemmelliğe getirdi. Bu yüzden simge boyama, bugüne kadar en zor ve en nadir sanat olarak kabul edilir, insan yetenekleri ve tanrısal ilkeyi birleştirir.

Simgeye genelde “inanç hakkında bir kitap” ve “renkli teoloji” denir. Hıristiyanlık tarihi boyunca, insanların Tanrı’ya olan inancının ve yardımının bir sembolü olarak hizmet etti. Bu nedenle simge hiçbir şeyi tasvir etmez, sadece prototipi gösterir. Amacı, ilahi özü insan formuna yansıtmaktır. Bu nedenle, kutsal imgeler yazmak için katı bir sistem, ikonografik kanon vardır.