Sevmek Mübalağa Sanatıdır

İsmet Özel’in dillere pelesenk olmuş “Sevmek mübalağa sanatıdır ” sözü “Abartın ” diye devam etmektedir. İsmet Özel’in ortaya koyduğu bu dört kelimelik cümlesi nasıl oluyor da binlerce insan tarafından sevilmeyi başarıyor? Bu sözden edinilmesini umduğu estetik algı için İsmet Özel kaç dakikasını harcadı? Başka bir bakış açısı ile bu cümlenin var edilmesi sadece birkaç dakika meselesi değildi de onlarca yıl ve birkaç dakika mıydı? Yani ortaya konmuş olan ürün büyük bir deneyimin ve İsmet Özel’in zihinsel süzgecinin üzerinde bıraktıklarının bir eseri miydi? Belki de bu söz sırf beğenilsin diye bile yazılmamıştı. Tüm bu sorular sanatın ne olduğu, ne amaçla ortaya konduğu, nasıl bir yoldan geçip bir eser haline dönüştüğü, sanatsal varoluşun felsefe ile nasıl harmanlanacağı gibi konuları kapsayan sorulardır. Felsefi ve sanatsal açıdan Sevmek mübalağa sanatıdır, abartın. cümlesini incelerken sanatın baştan sona içerdiği her şeyi en az bir defa düşünmemiz mümkün olabilmektedir.

Sanat ve Mübalağa

Öncelikle sanat ve mübalağa ilişkisini doğru kurmak gerekmektedir. Bunun için ise mübalağa nedir yanıtını bulmamız gerekir. Mübalağanın güncel Türkçe karşılığı abartmaktır. Abartma, sanatta sıkça kullanılan bir tekniktir. Birinin bakışlarını kora benzetmek bir abartma örneğidir. Şöyle ki sanat ile mübalağa ilişkisini kurmak için sanat nedir sorusunu doğru cevaplamak gerekir. Sanat, duygulanımları ve hayal dünyasındaki malzemeyi çeşitli yollarla dışarı vurabilme sürecidir. Sanatta hayal gücüne ve yaratıcılığa geniş bir yer vardır. Kişi hissiyatlarını veyahut hayalini kurduğu nesneyi tüm gücüyle aksettirmek isterse abartma yapmakta özgürdür. Bu ortaya çıkacak esere estetik anlam katacaktır.

Sevmek ve Mübalağa Sanatı

Sanat felsefi düşünme becerisi gerektirir. Bu beceri zamanla sanatla harmanlanarak genişler. İsmet Özel bir sanatçıdır ve felsefi açıdan düşüncelerinin etkilerini eserlerinde görebiliriz. Felsefede düşünmek üzerine düşünmek şeklinde bir görüş vardır. Bu görüş düşündüğümüzün farkında olmak gibi bir üst bilişi ifade eder. Özel’in cümlesinde yaptığı sanat tekniği ise buna benzetilebilir. Mübalağa etmek zaten edebi bir sanat öğesidir. Başlı başına mübalağayı sanat olarak tanımlamak ve sanatın abartma yönünü bunu ifade ederken kullanmak bir üst düşünce biçimi olabilir. İsmet Özel bunları yazarken neler düşündü bilinmez ancak sanat ve felsefe bu şekilde sorgulamalar ile birbirinin devamını sağlamaktadır ve her şey yoruma açıktır.