Sayıların Yazılışı ile İlgili Kavramlar – İngilizce Kelime Çalışması

görsel-bulmaca

Bilindiği üzere çağımızın gereklerinden biri de yabancı dil bilmektir.  Söz konusu bu durum yabancı dil eğitimine, özellikle de İngilizce eğitimine verilen önemin oldukça yüksek tutulması gerektiğini beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı her birey daha çocuk yaşlarda yabancı dil eğitimi almak için teşvik edilmelidir. Çocukların yabancı dil eğitimi sırasında oyun ile bulmaca çözümü gibi etkinliklerin yapılması önemli bir detay olarak görülmektedir. Çocuklar bu sayede eğlenerek dil öğrenmenin keyfini yaşamaktadır. Ayrıca bulmaca gibi etkinlikler kelime öğrenme sürecinde çocuğa yardımcı olmaktadır. Bu tarz bulmaca arayışında olan ebeveyn ve öğretmenler için aşağıda bir adet örnek verilmektedir.

Bulmacanın İçeriği ve Çözümü Hakkında Bilgi

Aşağıda 100 harften meydana gelen bir tablo ile 10 adet sayının Türkçe yazılışı verilmektedir. Bulmacanın amacı ise verilen Türkçe kelimelerin İngilizce karşılıklarının bulunarak işaretlemesidir. Tabloda yer alan kelimeler sağdan – sola, yukarıdan – aşağıya, çapraz ve bunların tersi yönde olmak üzere farklı şekillerde yerleştirilmiştir.