Sanatın İcadı

Sanatın icadından bahsedebilmek için öncelikle sanat nedir sorusu cevaplanmalıdır. Bu soru üzerine hemfikir olunmaya çalışırken her ne kadar çeşitli tartışmaları meydana getirmiş olsa da yaratıcılığın, duyguların dış dünyaya aktarılması ve bu aktarma için kullanılan yöntemlerin tamamına sanat denebilir. Yöntemler denerek bahsedilmek istenen dışarıya aktarılmak istenen duygu veya düşüncenin nasıl ve hangi yolla yapılacağıdır. Güzel olduğu düşünülen bir elmayı, bir ressam çizerek ve boyayarak tasvir ederken bir yazar onu her şeyiyle betimleyecek ve hissettiklerini tabir edebilecek kelimeleri seçerek, yazarak dışa aktarır. Aynı şekilde bir heykeltıraş bu elma tasvirini katı bir cismin üzerine oyarak yapmayı seçecektir.

Sanat Hakkında Tartışmalar

Yapılan hangi tasvire sanat denip hangisine denmeyeceği ise uzun yıllar tartışma konusu olmuştur ve halen üzerine fikirler sunulmaktadır. Bir elmanın hiçbir detayıyla oynamadan aynı şekilde onu resmetmek bir zamanlar için sanat sayılırken bir zamanlar da taklit olarak görülüp aşağılanmıştır. Hissedileni ne şekilde dışarı vurmanın doğru olacağına dair bir ölçüt yoktur. Bu sebeple bu tartışma ile uğraşmak yerine ortaya konan ürünün estetik etkileri konuşulmalıdır. Elbette ortaya konan sanat eseri herkes için aynı anlamı ifade etmez ve aynı duyguları hissettirmez. Meydana getirilen eserler kişilerin üzerinde farklı etkiler yaratabilir. Aynı durumun tersi şekilde sanat maksadı gütmeden yapılmış bir eser onu gören bir kişide bir takım duygular uyandırabilir. Estetik bir duygu veren eser, yaratıcısı tarafından bir sanat icra etmek uğruna yapılmadı diye sanat mahiyeti dışına çıkmış sayılamaz.

Sanat Ne Zaman Keşfedildi?

Elbette sanat ne zaman icat edildi sorusunun net bir cevabı yoktur ancak bu sorunun doğru cevabına yaklaşabilmemiz mümkündür. Tüm bu sebeplerle sanatın icadı hakkında süren tartışmaların yersiz olduğunu savunan düşünürler bulunmaktadır. Sanatın ne zaman icat edildiğini keşfedebilmemiz için öncelikle insanoğlunun varlığını nesnel olarak görebildiğimiz en uzak noktalara gidebilmemiz ve oradaki ipuçlarını görebilmemiz gerekir. İnsanoğlu henüz avcı ve toplayıcı iken bir takım takı malzemeleri yaptığı görülmektedir. Bunlar ve duvarlarda bulunan çizimler ne maksatla yapılmış olursa olsun insan ırkının ilk sanatsal devinimleri sayılırlar.