Sanatın Gerekliliği

Sanat insanlarda görsel zevk, yaratıcılık, duyguların teşhiri ve güzel olandan zevk almak gibi birçok etki yaratan ve yetenek gerektiren bir faaliyettir. Sanat hayatın her alanına hâkim durumdadır. Sanat terapisi gibi bir yöntemle insanlar hem fiziksel hem de duygusal olarak bir tatmine ulaşarak, birçok psikolojik sıkıntılardan arınabilmektedir.

Sanat Her Yerde!

Evlerinizde mobilyalar, halılar, dekoratif ürünler ve birçoğu, sokakta mimariler, müzelerde resim ve tablolar, kitaplarda şiirler ve romanlar.. Her biri birer sanat örneğidir ve yokluğu düşünülemez. Tüm bu sanatsal ürünlerle etkileşime giren insanlarda duygusal anlamda bir sakinlik ve rahatlık duyguları belirmektedir. Eski çağlardan beri yaşayan pek çok insan, sanatın temelleri atarak günümüzde sanatı icra eden herkese yapı taşlarını aktarmışlardır.

Sanat Sadece Estetik Bir Faaliyet Midir?

Geçmişte yaşamış birçok filozof ve düşünür, insanları hayvandan ayıran şeyin konuşma ve akıldan ziyade tamamen sanat olduğu ve sanatın insanlarda bıraktığı etkiler olduğu konusunda hemfikirdir. Hayvanların sanat yapma ya da sanat icra etme gibi bir yetileri bulunmaması, onlar için büyük bir dezavantaj olarak görülmüştür.
Sanat sadece insanla hayvan arasındaki bir fark değil, toplumun bilinçlenmesi için en etkin faaliyetlerden biridir. Yani sanat sadece estetik bir faaliyet değil, topluma katkısı da olan bir etkileşim kaynağıdır. Geçmişe ve şimdiye bakıldığında ilerlemiş toplumların en belirgin özellikleri arasında sanat ve sanatsal etkinlikler ile geniş bir uğraşı söz konusudur.

Sanatsız Bir Hayat Düşünülemez!

Sanat denilen konu, toplumu değiştirebilmeli, eğitebilmeli ve geliştirebilmelidir. Sanat toplum için olmalıdır. Sanat evrensel olmalı, her dilde aynı anlamlara gelebilmelidir.
Görsel sanat kavramı çocuklarda yaratıcılık ve hayal gücü uyandırırken, yetişkinlerde bir dinginlik, bir sakinlik oluşturmaktadır. Topluma verilmek istenen mesajlar en çok görsel sanat dalı kullanılarak iletilir. Sanatın insan fizyolojisi ve psikolojisine pek çok katkısı olduğu bilinse de şu an tam olarak insanlarda hangi ihtiyaçları karşıladığı tam olarak ifade edilebilir değildir. Sanat sıradanlıktan uzak, her zaman farklıyı sanki aşina olunan bir şeymiş hissi ile ortaya koyar. Sanatsız bir toplum gerilemeye muhtaçtır.