Sanat ve Tasarım

Sanat denince akla gelenlerin yanında aslında sanatın ne olduğu hakkında tarih geçmişte çok uzun süren tartışmalara tanık olmuştur. Sanatın çağlara göre tanımı değişmekle birlikte neyin sanat neyin ise sanat olmadığının bile çok uzun zaman tartışması yapılmıştır. Günümüzde sanat estetik kaygı güden, duygulanım ve yaşantıların çeşitli yollardan dışavurumu olarak tanımlanmaktadır.
Sanatın günümüzde anlamı geçmiştekinden çok farklı olmasa bile sanatın mahiyeti her geçen gün değişmektedir. Sanat çağımıza göre şekillenmekte ve günün koşullarına göre kendine yeni alanlar açmaktadır. Sanatın bu gelişimi bazı düşünürlerce giderek filizlenip boy veren, gövdesi genişleyen ve her daim dallanıp budaklanan bir ağaca benzetilir. Bu benzetmedeki ağaç öyle bir muhtevaya sahiptir ki bazen filizleneceği yerde bir kaya dahi olsa var olmanın yine de bir yolunu bulabilen bir çiçeğe de atıfta bulunur.

Sanatın Kullanıldığı Alanlar

Sanat hayatın içinde var olmak için bir çaba göstermeksizin zaten varlığını sürdürmektedir. Asıl olan hissiyatlarda ve yaratıcı düşüncelerde beliren yansımasının gün yüzüne çıkarılması gerekliliğinin fark edilmesi ve icraata geçilmesidir. Bu durum düşünürlerce şu şekilde özetlenir. Örneğin bir kulübe inşa edeceksiniz ve elinizde sadece iskelete yetecek kadar malzemeniz var.
Bu malzemeleri alıp birleştirerek kutu şeklinde bir kulübe inşa etmek sizin tercihiniz. Eğer bunu daha önce tasvir etmediyseniz ve hayalinizde bir görüntü yoksa anı kurtarmak için yapacağınız çatı sadece bir ürün olacaktır. Ancak siz hayalinizde yeşil boyalı, oyma pencereli bir kulübe hayal etmişseniz içinizdeki güdüye koşulların yetersizliğini bahane etmeksizin bir tahtayı alıp oynamaya başlarsınız ve karşınıza hayalinizdekine benzeyen bir şey çıkartmış olursunuz.
Bu durumda kim ne derse desin bu sizin sanatınızı icra etme yolunuzdur. Özetle sanat ve yaratma güdüsünü ortaya koyabileceğimiz pek çok alan vardır. Tarihten günümüze mimaride, peyzajda, hastalık tedavisinde, psikolojik tedavilere değin sanatın kendine yer bulamadığı alan olmamıştır.

Tasarım İçinde Sanat

Sanatın tasarımda kullanımını özetlemek için tasarım nedir sorunsuna cevap vermek gerekir. Tasarım herhangi bir öğenin soyut ve somut şekillerde planını, tasvirini yapmaktır. Bir otomobilin, binanın, bahçenin, programın ve birçok şeyin tasarımı yapılabilir. Sanat ve tasarımın birleştiği nokta ise en başat olarak soyut olarak hayallerle başlayıp sanatsal ezgilerin somut tasarımda ifade edilebilmesidir.
Bir örnek vermek gerekirse gitar şeklinde bir bina yapmak için önce hayal etmek, tasarlamak sonra ise inşa etmek (ki inşa sırasında sanatın daha pek çok dalına başvurulup tasarım genişletilebilir) ve estetik kaygı güden bu ürünü seyircisiyle buluşturmaktır. Yani sanat tasarım sürecinin tamamına adapte edilebilir.