Sanat ve Arzu

Sanat ve arzu arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için arzunun ve sanatın ne anlama geldiğini bilmek şarttır. Öncelikle arzu etmek nedir, açıklanacak olursa; bir nesneyi, olayı, durumu, bir olasılığı bir amacı dilemek ve dilenen şeye sahip olunmak üzere oluşan içsel güdülenme şeklinde ifade edilebilir. Bu bakımdan sanat ve arzu birbirini gerektirir. Arzulamak istemek anlamında da kullanılmaktadır ancak bu bağlamda bir kullanım biraz daha günlük ve yüzeysel düzeyde bir kullanımdır.

Sanat Nedir?

Sanatın tanımını yapmadan önce bu tanımın yüzyıllar boyu dönemlere ve kişilere göre anlamının ve mahiyetinin değiştiğini ifade etmek gerekir. Sanat kimi dönemler dış dünyayı çeşitli şekillerde dışarıya yansıtmanın çeşitli şekillerinden ibaret bir kavram olarak tanımlanmış kimi dönemler ise iç dünyada yankı bulan her şeyin dış dünyaya farklı yollarla aksettirilmesi olarak nitelenmiştir. Sanata bazı dönemler dış dünyanın bir kopyası olması gerektiği gözüyle bakılmış ve kusurlu kopyalar hor görülmüş, bazı dönemler ise dış dünyanın kişinin kendi ile yorumu veya hayalin ürünü olması gerektiği savunulup dış dünyayı taklit eden eserler ise yerlere çalınmıştır. Durum böyle iken sanat için uzun bir süre genel bir tanım yapılamamıştır ve halen yapılan tanımlar üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Ancak genel olarak sanat tanımı yapılacak olursa, duyguların, olayların ve şeylerin kişinin biliş süzgecinden geçirerek resim, heykel, müzik, yazı, tiyatro, dans gibi çeşitli şekil ve yollarla ortaya konan yansımalardır.

Sanat Ne Zaman Doğmuştur?

Sanat insanlar onun sanat olduğunu henüz bilmezken ortaya çıkmıştır. Belki de sanatı ilk ortaya koyan insanlar onu estetik bir kaygı ile ortaya koymamışlardır ancak bu hala bir sanattır. Yüz yıllar öncesine dayanan kaya, mağara ve taş üzerine kazınan hayvan motiflerinden takılara kadar her şey birer sanat örneğidir.

Sanat ve Arzu İlişkisi

Yapılan onlarca farklı yoruma rağmen sanat ve arzu arasındaki ilişkinin varlığı hakkında asla bir şüphe oluşmamıştır. Sadece gördüğünü aktarmak isteyen bir kişide bu eylemi yapmayı arzu etmiştir. Hayalinde canlandırdığı nesneyi hayata geçirmeye çalışan kişide bu eylemi yapmayı istemiştir. Sanatın temelindeki güdü istemektir. Gerçekleştirmeyi istemek, yansıtmak, yaratmayı arzulamak ve sanat birbirinden ayrılamaz.