Sanat Türleri Nelerdir? Kaç Tane Sanat Çeşidi Vardır?

gorsel-sanat-mizahorg

Farklı özelliklere sahip olan üç türlü sanat çeşidi bulunmaktadır. Sanat ya da bilim konularında çeşitli incelemeler yapılan alt başlıklar birbirinden oldukça farklı olduğu için bu gibi farklılıklar da doğal olarak ortaya çıkmaktadır.

Sanatın dalları arasındaki farklılıklar konusundaki en önemli detaylar ise bu sanatların meydana getirilme ya da temel amaçlarındaki önemli farklılaşmalardır. Bu durumda, sanatların insanlar üzerinde uyandırmak istediği zevkler de en önemli detaylardan birisi olmaktadır.

Görsel Sanatlar Nedir? Türleri Nelerdir?

Görsel sanatlar, genellikle “plastik sanatlar” olarak da bilinmektedir. Bu sanat türünde temel amaç, insanda görsel bir zevk meydana getirmektir. Bu konuda verilmiş olan sanat eserlerinin önemli bir bölümü, günlük kullanıma uygun olmayan eserlerdir.

gorsel-sanatlar-mizahorg

Mimari Nedir?

En temel ihtiyaçlarından birisi barınma olan insan, tarihin ilk çağlarından bu yana mimari alanında çeşitli eserler ortaya çıkarmıştır. Bu yapı sanatı adına meydana getirile ürünler, insanların pek çok ihtiyacını karşılamaktadır.

Heykel Sanatı Nedir?

Sanatseverlerin en çok ilgisini çeken dallardan bir tanesi de heykel sanatı olmaktadır. Bu sanat dalı, doğadaki çeşitli varlıkları en estetik biçimde taklit etme temeline dayanmaktadır. Oluşturulan ürünler ise yapıları itibarıyla bronz, ahşap, alçı ya da kilden meydana gelmektedir.

Kabartma Sanatı Nedir?

Kabartma sanatı, insanların uğraşmakta olduğu en eski sanat dallarından bir tanesidir. Bu dalın ürünleri ise genel olarak tahta ya da taş bir zemin üzerinde oyulmuş, dikkat çekici bazı motiflerle doludur. Oldukça zorlu olan bu sanat, yeterli seviyede bir ustalık ve tabii ki deneyim gerektirmektedir.

Seramik Sanatı Nedir?

Seramik sanatı, hammaddesi kil olan bir sanat dalıdır. En önemli özelliği ise tüm ürünlerinin fırınlama işleminden geçmesidir. Usta bir el işçiliğiyle şekillendirilen killer, fırınlandıktan sonra en güzel süsler olarak kullanılabilmektedir. Bu sanat çeşidi özellikle Uzak Asya ülkelerinde oldukça ünlüdür.

Endüstriyel Sanatlar Nedir? Türleri Nelerdir?

İnsan üzerinde estetik bir zevk uyandırmak için yapılan sanatsal faaliyetler dışında, ürünleri pazarlanabilmekte olan bazı endüstriyel sanatlar da bulunmaktadır. Bu sanat dallarının tüm eserleri, yalnızca satılmak üzere ortaya konmuş olan ürünlerden meydana gelmektedir.

Ritmik Sanatlar Nedir?

Ritmik sanatlar, eylemler aracılığı ile ortaya çıkarılan bir sanat çeşidi için kullanılmakta olan bir addır. Yani bu sanatlar, sözel ve görsel faaliyetlerin yanı sıra, fiziksel hareketlerin ve davranışların da önemli bir yere sahip olduğu sanatlardır. Bunlara örnek olarak pandomim ve tiyatrodan söz edilebilmektedir.

Fonetik Sanatlar Nedir?

Fonetik sanatlar, ses ve söz ile meydana getirilen sanatları ifade etmektedir. Bu sanat dalının en önemli örneği ise müzik olmaktadır. Fakat bu sanat dalı, endüstriyel sanatlar arasında farklı bir yere sahiptir. Çünkü her müzik faaliyetinin endüstriyel amaçlı olduğunu söylemek zordur.

Karma Sanatlar Nedir? Türleri Nelerdir?

Karma sanatlar, her türlü sanat ögesinin bulunabildiği bir sanat çeşidi Bu sanat dallarında söz, ses ve fiziksel faaliyetler gibi farklı ögelere aynı ortamda yer verilebilmektedir. Ayrıca bu sanatların “karma” adıyla bilinmelerinin bir diğer önemli sebebi ise hem endüstriyel hem de görsel sanatlar alanına girebilen dallardan oluşmalarıdır. Dans, opera, sinema ve fotoğrafçılık bu başlık altında incelenmektedir.