Sanat Tarihi

Sanat tarihi, görsel sanat dallarının tarih süreci içerisinde gelişimini araştıran bir disiplindir. Sanat tarihi sanattaki değişimleri bir sistem içerisinde ele alır ve bu değişimleri sınıflandırmayı, anlamayı ve yorumlamayı amaç edinir.
Tarih süreci içerisinde günümüze kadar gelen tüm toplumların sanatlarını inceleyen sanat tarihi, insanların maddeye biçim vererek elde ettikleri sanat türleri konu alır. Mimari, resim, heykel ve süsleme sanatlarının doğuşundan günümüze dek gelerek, birçok ülkenin ne şekilde, nasıl yapıtlar vererek oluştuğunu inceler. Sanat, sanatçının tarzlarını, anlayışını değerlendirmeyi amaçlar. Sanat tarihi 19. yüzyılda Almanya’da ortaya çıkmıştır.

Sanat Tarihin Amaçları

Sanat yapıtının kime ait olduğunu saptamak, ortaya çıkan sanat eserinin gerçekten onu var eden sanatçıya ait mi olup olmadığımı araştırmak, söz konusu yapıtın belli bir kültür gelişimini yine sanatçının meslek yaşamı ikindi hangi aşamada olduğunu belirlemektir. Yine sanat tarihinin amacı nedir dersek tarihteki bir sanatçının kendisinden sonra gelen sanatçılar üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirmek, sanatçının hayatına İlgili bilgi toplamaktır. Anadolu öncesi Türk işleme sanatının ilk örneklerini Hun Devleti’nde görmekteyiz. Üçgeni kare gibi geometrik şekillere benzeyen gül, yap yaprağı, Nilüfer gibi bitkisel figürleri konu alarak işlemeler yapıldığı görülmüştür.
Geyik, aslan, yılan balığı, Kaplumbağa gibi hayvanlarla, kadın erkek gibi figürlü bezemelerden yararlanılmıştır. Sanat tarihi konusuna hâkim olabilmek için sanat ve tarih konularını da ayrı ayrı hâkim olmak gerekir. Sanat tarihinin gelişimi, İnsanlık tarihinin ilk zamanlarında başlayarak tarih boyunca her zaman karşımıza çıkan sanat, insanın kendini anlatma araçlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Sanat Tarihinin Gelişimi

Sanat tarihçiliği mağara resimlerinden başlar ve günümüze kadar devam eder. Sanat; Mimarlık, resim, heykel, müzik, şiir, tiyatro daha birçok dalı vardır. Sanat insanlardaki duygu ve düşünceyi ortaya çıkarır. İçerisindeki duygu ve düşünceleri maddelerle anlatmaya çalışır. Sanat tarihi sanat eserlerinden yola çıkarak günümüze kadar gelen zaman içerisinde gelişimin araştırır.
Araştırma yaparken tarihsel süreç içerisindeki gelişimleri takip eder. Sanat tarihi süreci, zamanın şartlarını ve yaşayışlarını da göz önüne almak zorundadır. Sanatta yaşanan sürekli değişimleri sınıflandırır ve bu şekilde bir sistem oluşturur.