Sanat Resimleri

nft-nedir

Sanat, sanatçıların duygularını özgürce dışa vurabildikleri bir ifade aracıdır. Tarihin en başından beri insanlar kendilerini ifade edebilecek yollar aramışlardır. Bu yollar bazı zamanlar birbirine benzese dahi seçilen her yol kendine özgü devinimleri içinde saklamaktadır. Bu konu bağlamında sanatın başlangıcı göz önüne alınırsa izlenecek yol bellidir. Tarihin hangi döneminde olursa olsun her şeyin başlangıcı bir insanın varlığıydı.

Sanat Resimlerinin Başlangıcı

İnsan varlığı çevre ile sonsuz bir etkileşim içinde olmak zorundadır. İnsanlar daha ilk çağlardan itibaren konuşamasalar bile duygularını, deneyimlerini, kimliklerini ifade etmeye yönelik çabalara girişmişlerdir. Yapılan arkeolojik kazılarda her kabilenin kendine özgü olarak oluşturdukları bileklikler veyahut şekiller onların diğerlerinin yanında kim olduklarını ifade etme amacına hizmet etmektedir.
Duvarlarda bulunan milattan önceye dair resimlerin sanat resmi olup olmadığı halen tartışma konusu olsa dahi sanatı bir ifade hali olarak tanımlayan herkesin kabul etmesi gerekir ki bu resimler birer ifade aracıdır. Avın nasıl yapıldığını gösteren bir çizim kişinin bunu ifade etmek yoludur ve kimse bu resmin hiç kimse için bir estetik anlam ifade edip etmediği hakkında net bir açıklama yapamaz. İşte sanat resimleri hakkındaki akımları oluşturan tartışmalar en temelde buradan başlamıştır.

Resimlerde Sanat Akımları

Sanatta bir şey pek çok şekilde ifade edilebilir. Bir ifade şekli ise çeşitli görüşlerden etkilenebilir. Örneğin siz bir duruma kahkahalar ile gülmek istersiniz ancak aileniz size bunun ayıp olacağı hakkında olan görüşlerini çoktan vermiştir. Siz bu görüşün etkisi ile ifade şeklinizi değiştirip belki ufak bir gülümseme ile durumu geçiştirirsiniz. Tam olarak olmasa dahi görüşlerin ve sanatsal akımlar tarafından eserlere aksettirilen etkinin buna benzediği söylenebilir.
Bazı dönemler geometrik ve keskin çizgilerin daha anlamlı görüldüğü olmuş, bazı dönemler ise anlatılmak istenenin ne olduğunun kolayca anlaşılmasına izin vermeyen çizgiler sanatsal tablolar için hakim güç olmuştur. Hangi görüşe ve hangi akıma dâhil olunacağı sanatçının felsefi düşünceleri ve kendini ifade tarzı seçimiyle örtüşmektedir. Aynı şekilde sanatseverlerin hangi görüş altında var edilmiş sanat resmini izlemekten zevk aldıkları onların görüş ve ifade şekilleri ile ilişkilidir.