Sanat Nedir? Felsefe

Sanat fikirlerin kendilerine çok farklı kendini gerçekleştirme yolları bularak hayal evreninden dünyamıza somut olarak aksetmeleridir. Bu tanım sanat nedir sorusunun en genel cevabıdır. Tarihin geçmiş dönemlerinde bu cevaba katılmayan pek çok görüş olduğu gibi günümüzde de ayrılan görüşler mutlaka bulunmaktadır. Ancak bu tanımın sanat tanımı hakkında çoğunluğun hemfikir olduğu bir görüş olduğu söylenebilir. Sanata dair akımların konuşulmaya başladığı dönemlerde sanat kavramı nasıl olması gerektiği hakkında birçok fikir ayrılığını beraberinde getirmiştir. Sanat dış dünyanın doğruca ve abartısız tasviri şeklinde olmalıdır gibi bir tanıma sokulmaya çalışıldığında bunun doğru olmadığını ileri süren görüşler yeşermiştir. Şöyle ki sanat ve felsefe ilişkisi hakkında konuşmaya başlamadan önce bile felsefenin varlığı sanatın tanımının bulunması konusunda zaten varlığını ortaya koymuştur. Çünkü felsefe yalnızca sanatın içine adapte olmuş bir kavram değildir. Onu doğuran asıl ortamı felsefe sağlar ve bununla birlikte felsefe zaten hayatın her anında aramızda olmayı sürdüren bir kavramdır.

Felsefe Nedir?

Sanat kavramıyla birlikte değerini konuşmadan önce felsefe nedir sorusunun cevabına hâkim olmak gerekmektedir. Felsefe sorular sorma ve cevaplar bulma üzerine kurulmuş bir alanda olsa nihai bir cevaba ulaşmanın mümkün olmadığı kabul edilir. Bir konu hakkındaki doğru, bir olgu hakkındaki gerçek herkes için mutlak gerçek değildir ve yapılan her tanım her zaman içinde şüphe barındırır. Sanat tanımı üzerine yapılan tartışmalarda bile bu açıkça görülür. Herkes için doğru olan şey farklı olabilir. Barındırılan bu şüpheler yeni soruları ve yeni cevapları, onlarda bir yenilerini doğurmaya gebedir. Bu bakımdan felsefe hayatın muhtevasına anlamlı şekilde uyumludur. Gerçeklik algısı herkes için farklıdır.

Sanat ve Felsefe İlişkisi

Sanat ve felsefe ilişkisinden bahsetmek için fikirlerin önemini vurgulamak gerekir. Fikirler felsefenin yapı taşlarıdır. Tabiri caizse un ve ekmek arasındaki ilişkinin bir benzerini fikirler ve felsefe arasında görebiliriz. Fikirler olmaksızın ise bir sanat eseri ortaya koymak mümkün değildir. Çünkü bir şeyi baştan sona somut olarak ortaya koymak için öncelikle onu zihinde tasvir etmek şarttır. Fikirler ise kişinin felsefi görüşlerinden etkilenebilir ve ortaya çıkacak sanat eserinde o kişinin dünyaya dair görüşlerini barındıran ipuçları yakalamak mümkündür.