Sanat Eğitimi

Sanat bir anlatım sanatıdır. Dil ifade etmek için nasıl mürekkep, kâğıt, baskı makinesi ve renkleri kullanıyorsa sanat da kendi araç ve malzemeleri ile kendi eserini oluşturur, hazırlar. Başlıca sanat faaliyetlerinin hepsi de bize bir şeyler anlatmaya özen gösterir. Sanat aynı zamanda bir bilgi tarzına denir. Sanat alanı, bilim ya da felsefe dünyasındaki bilgiler kadar değerli, insana önemli bilgilerdir. Onu, öteki bilgi tarzlarıyla paralel tuttuğumuzda durum budur, fakat insanın çevresini anlamasında bu bilginin insanlık tarihinde tuttuğu yer ötekilere göre çok ayrı yerdedir.

Güzel Sanatlar Nedir?

Bütün sanat ve eserleri ve bu sanatların düşünsel boyutta, sanatçı, izleyici, toplum, kültür ve eğitim alanında verilen öğretim ve eğitime Güzel Sanatlar Eğitimi denir. Görsel sanatlar, resim, heykel, mimarlık, grafik sanatlar, endüstri tasarımı, uygulamalı sanatlar, sinematografi, fotoğrafı, tekstil, moda tasarımı, seramik, bilgisayar sanatı gibi büyük alan ve kapsama sahiptir. Bu bütün sanatlar ile ilgili olarak okullarda siz bireylerimize baştan verilen sanatsal eğitimler “Görsel Sanatlar Eğitimi” ya da yalnız Sanat Eğitimi diye adlandırılır. Müzik, edebiyat, bale, tiyatro, opera gibi sanat dalları ile ilgili eğitim ve öğretim, müzik eğitimi, bale eğitimi diye isimlendirebiliriz. Sizlere bu eğitim ne kadar erken verilirse gelişip öğrenmeniz daha iyi olur.

Sanat Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Nitelikli bir sanat eğitimi, çağın gelişen ve değişmekte olan şartlarına göre kendini devamlı değiştiren bir müfredat programı ile sağlanır. Çocuğu, genci bilen alanında kendini geliştirmiş eğitimciler ile ortaya sunulmalı, seviyesine uygun olmalı, kültürel değerlerin taşıyıcısı, çağın gelişen bütün değerlerimizi sunan yaratıcı, yapıcı ve üretken gençleri yetiştirme ve öğrenmeyi bilmelidir. Sanat eğitimi programı genç bireylerimizi tek yönlü geliştirmeyi hedef haline getirmemeleri gerekir. Sanat geçmişi ile kendi kültürünü ve dünya sanatını öğretmeli eleştiri ile sanat eserleri estetik ile sanatın ve güzelliğin doğasını anlama sorgulamayı sağlamalıdır. Nitelikli bir sanat eğitimcisi, gençlerin gelişme ve öğrenmelerine ortam sağlanmalı ve hazırlanmalıdır. Genç bireylerimize çalışma disiplini öğretmeli aşılamalı yeniliklere açık hale getirmelidir. Eğitim verirken bireyler hangi sanata daha yatkın ise o alana yönlendirilmelidir.