Sanat Çeşitleri

Sanat, tarih boyu farklı şekillerde karşımıza çıkmıştır. Sanat çeşitlerinde konu, malzeme, teknik yöntemleri göz önüne alınır. Son zamanlarda günümüzde bulunan kullanılan sanat çeşitleri ise, plastik sanatlar, endüstriyel sanatlar, karma, fonetik ve ritmik sanatlar olarak çeşitleri bulunur.

Görsel sanatlar (plastik sanat)

Görsel sanatlar yani diğer adıyla plastik sanatlar kullanıma yönelik olmayan mimari, resim, heykel gibi değer sahibi olan sanat ürünlerini kendimiz ürettiğimiz sanatlar plastik sanatlardır. Günümüzde birçok mesleğin görsel sanatlar becerisi gerektirdiği doğrudur. İyi çizim sayesinde birçok meslek edinen kişiler bulunmaktadır. Bu nedenle de görsel sanatlar oldukça önemlidir.

Mimari Nedir?

Mimari, insanların barınma, savunma ve ibadet gibi ihtiyaçlarını görmek için belirli kurallar karşılığı ortaya çıkardığı mekân ve yapının yapıldığı sanata denilir. Mimari eserler kullanım durumuna göre sınıflandırılır. Ev, kale, saray, camii gibi eserler ilkçağ dönemine aittir. Türk, İran, Çin vs kültür diye geçer. Üsluplar ise barok ve rokoko şeklinde grup halinde ayrılmıştır.

Heykel ve Kabartma Nedir?

Heykel, taş, bronz, ağaç, kil, alçı gibi maddeler üç boyutlu tasvir etme sanatı şeklinde adlandırılır.
Kabartma, taş, metal, kil, ahşap veya alçı üzerine yapılan oyuk ve kabartı şekillerine kabartma denilir. Heykel ve kabartma günümüzde çok yapılmayan fakat çok değerli eserler bulunduran değerli bir sanat çeşididir.

Resim ve Seramik Nedir?

Resim sanatçının doğadan bir manzara ya da kendi iç ruhunda tasarladığı çizgilerle ya da renklerle yapılmış sanata denilmektedir. Resim günümüzde oldukça yaygındır. Resim için kullanılan araç ve malzemeler diğer sanat araçlarına ve malzemelerine göre oldukça fazladır. Seramik ise ham asıl maddesi kil ile kalıp ya da torna yardımıyla fırınlanmış sanata verilen isimdir.
Sanat oldukça geniş bir alana sahiptir. Endüstriyel sanat para kazanılmak adına yapılan duvarcılık, dokumacılık, marangoz, demircilik ve semavercilik gibi sanatlara verilen isimdir. Karma sanat denildiğinde ise aklımıza sinema, opera, fotoğraf, dans karma sanatları aklımıza gelir. Fonetik sanat ise ses ve sözler ile yapılmış olan sanatlardır. Ritmik sanat tiyatro ve pandomim türünde sanatlara denilir.