Sanat Akademisi

İnsanların yaşamında var olan farklı farklı olgular var ki onlardan bir tanesi de sanat akademisi kavramıdır. Özellikle büyük şehirlerde sıklıkla karşımıza sanat sokağı gibi adlar verilen alanlarda karşımıza çıkan bir olgudur. Bu kavramın ne olduğuna detaylı olarak yer vermeden önce diğer kavramlar hakkında bilgi edinmek gerekir. Aslında tüm burada ifade edilen kavramlar birbiri ile alakalı, birbirini tamamlayan kavramlardır.

Sanat Ne Demektir?

Sanat akademisi sözcüğünün ne olduğunu açıklarken öncelikle sanat sözcüğünü doğru bir biçimde ifade etmek gerekir. Sanat sözcüğü işin özünde bir yaratım sürecidir. Sanat ile ilgili farklı farklı şekilde tanımlamalar yapmak elbette mümkündür. Kişinin dünyaya farklı bir bakış açısı ile bakım bunu bir biçimi ile esere dökmesi olarak en basit biçimde tanımlama yapılabilir.
Genel anlamda bakıldığında resim, şiir, roman, fotoğraf, müzik, heykel, seramik, tiyatro, sinema gibi değişik araçlar ile kişinin sanat eserleri üretmesi mümkündür. Sanatçı olarak adlandırılan kişiler de bu alanda üreten, yaratan kişilerdir.
Resim sanatçısı ya da ressam, heykeltıraş ya da heykel sanatçısı, fotoğrafçı, müzisyen ya da müzik sanatçısı, tiyatro aktörü, tiyatro aktristi gibi ifadeler hep bu mesleği yapan kişilere verilen isimlerdir. Günümüzde yapılan tüm sanat dalları kendi içinde modern sanat, pop art gibi alt başlıklara ayrılıyor. Sanat akademisi kavramı da buradan yola çıkarak insanların yaşamına giriyor.

Sanat Akademisi Faaliyet Alanları

Şimdi artık sanat akademisi nedir, ne iş yapar sorusunun yanıtını vermek gerekir ise adı üzerinde o bir akademidir. Yani eğitim alanında, sanatın farklı alanlarında eğitim veren kuruluşlardır.
Her ne kadar üstte adı geçmese de kimi sanat akademisi bünyelerinde bizim geleneksel Türk el sanatları noktasında da hizmet veren kurumlar mevcuttur.
Müzik, resim, plastik sanatlar, fotoğraf, yazı gibi birçok alanda bu merkezlerde sanat eğitimi verilir. Kimileri örneğin sadece fotoğraf alanında eğitim verip, fotoğrafçılık ile ilgili farklı tematik alanlarda kısa ya da uzun süreli eğitimler düzenlerler. Keza yazı konusunda da sadece senaryo yazımı üzerine eğitim veren kurumlar olduğu gibi, tüm yazı alanlarında da eğitim veren akademiler mevcuttur.