Pratik Zekâ Oyunu

Günümüzde aileler çocukların oynadıkları oyunların ve oynadıkları materyallerin zekâ ve bilişsel yetenek geliştirici olup olmadığına daha çok önem vermeye başlamıştır. Artan bu talebe karşılık üreticiler birçok farklı oyuncak geliştirmiştir. Yaşa göre değişiklik gösteren Legolar, tamamlama oyuncukları, sayma ve renk eşleştirmesine yönelik aparatlar, çocuklara günlük hayatı tanıtan akıllı kitaplar, el becerisini ve problem çözmeyi amaçlayan teknik oyuncaklar her geçen gün biraz daha yaygınlaşmakta ve tanınmaktadır. Durum böyle olduğundan çocuklar için zekâ geliştirici oyunlar hakkında farkındalığı olmayan ebeveynler gerek komşularından gerekse çocuğun okul arkadaşları sayesinde bu konunun öneminin bir şekilde farkına varmaya başlıyorlar. Bu farkındalık çocuklar ve çocukların geleceği, akademik kariyerleri, hayat becerileri gibi ileriye dönük birçok konu hakkında önem arz ediyor.

Oyunların Faydaları

Beyin tıpkı kaslarımız gibi kullandıkça güçlenen ve büyüyen bir yapıya sahiptir. Özellikle hücre bölünmesinin en aktif dönem olduğu çocukluk çağında yapılacak olan zihinsel egzersizler bu gelişmeleri hızlandıracaktır. Nasıl ki kas gelişimi için buna uygun olarak beslenme ve spor programı takip ediliyorsa zihinsel gelişim için de bu durum aynı öneme sahiptir. Gerekli yağların ve besin öğelerinin alınması zihin için oldukça gereklidir. Ancak tek başına beslenme tam anlamıyla bir zihinsel gelişim için yeterli değildir. Bu konu hakkında hem çocuklar hem de yetişkinler için yapılabilecek pek çok aktivite mevcuttur. Ancak bu konuda en temelde zekâ gelişimi sağlayan unsur ise oyundur. Oyun, çocuğu eğlendirirken problem çözme becerilerini geliştirir, gözlem yapmayı öğretir, muhakeme yeteneğini arttırır, yaratıcı düşünme becerisi kazandırır. Başlı başına oyun oynamak bile çocuk için besleyici ve olmazsa olmaz bir aktivitedir.

Zekâ Oyunlarının Faydaları

Oyunun besleyiciliği tartışılmazdır ancak oyun ve zekâ arasındaki etkileşimi arttırmak için çocuğa bir takım takviyeler yapılabilir. Basit ve pratik zekâ oyunları çocuğun hali hazırda kullanıyor olduğu zihinsel kapasitesini arttıracaktır. Çocukla verilecek oyunlar ve oyuncaklar mutlaka yaşlarının zihinsel gelişim aşamalarına uygun olmalıdır. Aksi takdirde çocuk başaramadığını görüp kendine olan inancına zarar verebilir. Seçilecek olan aktivite çocuğun gelişimine göre ne zor ne de kolay olmalıdır.