Okul Öncesi Sanat

Sanat, insanların duygu ve düşüncelerini çizgi ile söz ile renk veya biçim ile etkili ve özel bir fazla ortaya koymaktır. Sanat; müzik, tiyatro, dans, opera, heykel, mimarlık, resim, edebiyat gibi birçok alanı kapsar. Sanat dalları görsel veya işitsel olabilir. Bir de uygulamalı sanatlar vardır. Bunlar ise; tekstil, moda tasarımı, film ve fotoğraf diyebiliriz.
Sanat sadece yeteneği olanlar değil veya sanatı meslek edinmek için değil okul öncesinden başlayarak tüm hayatı boyunca öğrenmesi gereken bir süreç olmalıdır. Çocukların daha doğmadan hatta anne karnında duygularını kullandıkları görülmüştür. Çocuklar, sanatsal yetenekle dünyaya gelmek nedir. Çocukların yeteneğini, çevrenin etkisi ile köreltilmektedir.

Sanatın Çocuklara Yararı

Sanat çocukların tüm gelişimlerini aynı anda destekleyen bir etkinliktir. Sanat sayesinde çocuklar fiziksel becerilerini kullanmayı öğrenir. Sanatsal süre çocuklar sadece deneyimleri ile iletişim kurmazlar aynı zamanda görsel problemlerde çözerler. Okul öncesi sanat eğitimi düşüncelerini boyalar aracılığıyla kâğıda aktararak, resim sayesinde düşünmeden konuşmayı öğrenir. Grup olarak yardımlaşma, paylaşma ve işbirliği içinde çalışmayı öğrenirler.

Motor Gelişime Katkıları

Çocukların el ve göz koordinasyonu güçlendirir. Tutma, kavrama, yırtma ve benzeri etkinlikler ile küçük kaslar gelişir. Okul öncesi sanat sayesinde yazı yazmaya hazır olur. Koordineli ve ritmik hareket eder. Beden hareketleri ile kendini ifade edebilir.

Bilişsel Gelişime Katkıları

Çocuklar; renkleri, biçimleri ve dokular tanır. Farklılıkların ve benzerliklerin ayrımına varır. Okul öncesi sanatın faydaları arasında öğrendikleri ile gerçek yaşamın bağlantısını kurar. Düşüncelerini organize eder

Sosyal Ve Duygusal Gelişime Katkıları

Çevresine daha duyarlı olur. Yeniliklere açık, değişen durumlara kolay uyum sağlar. Kendisini daha iyi tanır ve becerilerinin farkına varır. Okul öncesi sanatın katkıları arasında yine Grup çalışmaları ile işbirliği yapmayı ve lider olmayı öğrenir. Çevresindekiler ile iletişim kurarken duygularımda kullanır

Dil Gelişimine Katkıları

Çocuğun dili güçlenir ve kendini sözel olarak ifade etme yeteneği gelişir. Görsel materyalleri sözel olarak açıklayabilir. Sanat ve sanat ile ilgili kavramlar edinir. Sadece sözcüklerle değil, Sembol veya objelerle de kendini ifade etmeyi öğrenir. Eleştiren konuşmanın yollarını öğrenir.