Müzikte Kulağa Hoş Gelmeyen Ses Nedir?

Müzikte Kulağa Hoş Gelmeyen Ses Nedir?

Müzikte, ardışık olan eşzamanlı sesler hoş ve çirkin olarak iki farklı grupta incelenebilmektedir. Bundan dolayı müzikte kulağa hoş gelmeyen ses için “disonans” ve müzikte kulağa hoş gelen ses için ise “konsonans” isimleri kullanılır. Fakat bu seslerdeki hoş olma ya da çirkin olma durumu, polifonik yani çok sesli müzik türlerinde ortaya çıkabilir. Çünkü bu ayrımın fark edilebilmesi, birinden farklı ve bağımsız olan en az iki melodinin bir arada, ardışık olarak duyulması ile mümkün olmaktadır.

Müzikte Kulağa Hoş Gelmeyen Ses

Müzikte Kulağa Hoş Gelmeyen Ses Nedir?

Sadece bir adet baskın melodik sesin bulunduğu monofonik ya da homofonik müzikler için disonans ve konsonans kavramlarından söz etmek pek de mümkün değildir. Dolayısıyla hoş ve çirkin ses ayrımı en açık şekilde, polifonik tarzdaki müziklerde görülür. Bu türdeki müzikler ise yaygın olarak Doğu Avrupa müzikleridir.

Hırvatistan ve Bosna Hersek bölgelerinin halk müziği tarzlarından olan Ojkanje ve Ganga, polifonik ses türünün bulunduğu önemli örneklerdir. Bunun dışında, Korsika’nın geleneksel şarkı türü olan Paghjella da polifonik seslerden oluşan müzikler için iyi bir örnek sayılabilir.

Ayrıca müzikte kulağa hoş gelmeyen ses yani disonans olan ses, sahip olduğu seviyeye göre “mükemmel, medyan ve kusurlu” olarak üç farklı gruba ayrılır. Bu gruplandırma, müzikte kulağa hoş gelen sesler (konsonans olan sesler) için de aynı şekilde geçerli olmaktadır.

Müzikte Ses Türleri Nelerdir?

Müzikte ses türleri, birbiri ile benzer ses aralıklarına ve ses geçiş noktalarına sahip olan türdeki seslerin tanınabilmesi için yapılmış olan bir çeşit gruplandırmadır. Genel olarak “erkek sesleri” ve “kadın sesleri” şeklinde iki farklı grupta incelenen müzik ses türleri, şiddetlerine ya da kalınlıklarına göre de kendi içlerinde farklı gruplara ayrılır.

Müzikte Erkek Ses Türleri Nelerdir?

Müzikte Kulağa Hoş Gelmeyen Ses Nedir?

Genel olarak dörde ayrılan bu ses türleri şu şekildedir:

  • Kontrtenor
  • Tenor
  • Bariton
  • Bas

Müzikte erkek ses türleri arasında, kadın seslerine en yakın olan ses kontrtenor türündeki seslerdir. En kalın ses türü ise bas olarak kabul edilir.

Müzikte Kadın Ses Türleri Nelerdir?

Müzikte Kulağa Hoş Gelmeyen Ses Nedir?

Müzikte kadın ses türleri üçe ayrılır. Bu türler şu şekildedir:

  • Soprano
  • Mezo – Soprano
  • Kontralto

Bu ses türleri arasında soprano, tiz sesli çocuk ya da genç erkek şarkıcıların seslerini de kapsar. Fakat müzikte kulağa hoş gelmeyen ses, bunun gibi tiz seslerle alakalı değildir.  Ayrıca kontralto ise erkek sesine en yakın kadın sesidir.