Mülakat Nedir? Mülakat Türleri Nelerdir?

Mülakat türleri nelerdir? Mülakat ifadesi belirlenmiş olan bir amaca yönelik bir ya da birden fazla kişiyle gerçekleştirilen görüşmelerdir.  Mülakat görüşmeleri çoğunlukla daha öncesinde planlanan bir süreç olmaktadır. Mülakat süreci kişilerin birbirleriyle karşılıklı konuşma ve dinleme süreçlerini kapsamaktadır.

Mülakat kavramı aynı zamanda kendi branşında ün sahibi olan kişilerin;

– hayatları,

–  eserleri,

– merak edilen noktaları,

– uzmanlık alanı gibi noktalarda gerçekleştirilen soru cevap şeklinde gerçekleştirilen görüşmelerin yazılı halini ifade etmektedir. Mülakat karşılıklı bilgi alışverişi olmasının yanı sıra iş görüşmelerinde adaylarla gerçekleştirilecek olan süreci de ifade etmektedir.

Mülakat Türleri

1- Birebir Mülakat

Mülakat türleri arasında en fazla kullanılan mülakat türünü ifade etmektedir. Birebir mülakatın yaygınlık kazanmasının en önemli nedeni ise kurumlar ile adaylar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde tercih edilmesidir. Birebir mülakat belirlenmiş olan kişi veya temsilcilerle gerçekleştirilmektedir. Birebir mülakat gerçekleştirileceği zaman genellikle mülakat öncesi mülakata ilişkin belirleme gerçekleştirilmektedir. Birebir mülakatta esas amacı kurumlar için en uygun adayın tespitini gerçekleştirmektedir.

2- Panel Mülakat Türleri

Temel olarak kurumlar tarafından belirlenecek olan iki veya üzerindeki yöneticinin tek adayla gerçekleştirdiği mülakat türüdür. Kurumların gerçekleştirecekleri toplu şekildeki alımlarda tercih edilmektedir. Panel mülakatı gerçekleştirilen esas olarak yetkililerin ön yargı düzeyinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

3- Grup Mülakat Türleri

Son dönemlerin en fazla tercih edilen mülakat yöntemleri arasında yer almaktadır. Grup mülakatı gerçekleştirmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Hem kurumların birden fazla adayla aynı anda gerçekleştirilmesini sağlarken aynı zamanda tercih edilecek adayın grup içerisindeki performansının değerlendirilmesini sağlamaktadır. Grup mülakatı belirli bir aday grubunun eş zamanlı olarak değerlendirildiği mülakat yöntemi olmaktadır. Aday tercihinde kişilerin grupla olan ilişkisi ve grup içerisinde gruba olan uyumu değerlendirilmektedir. Grup mülakatı gerçekleştirilmesi özellikle proje odaklı olan çalışmalarda tercih edilmektedir. Böylelikle grup mülakat hem kurum hem de çalışanlar açısından avantaj sağlamaktadır.

4- Sıralı Mülakat Türleri

Görüşmelerin birebir olacak şekilde gerçekleştirildiği mülakatlar arasında yer almaktadır. Mülakatın gerçekleştirildiği alanlar sabit olurken mülakatı gerçekleştiren kişiler değişmektedir. Arka arkaya birkaç mülakat gerçekleştirilmektedir. Diğer bir ifade ile sıralı mülakat belirli bir mülakat noktasında ard arda gerçekleştirilen mülakat türü olmasından kaynaklanmaktadır.

5- Değerlendirme Merkezi

Gerçekleştirilecek mülakatlarda aday sayısının üçün üzerinde olduğu zamanlarda gerçekleştirilen mülakatlar olmaktadır. Verilen örnek olay belirlenmiş olan olay üzerine adaylar arasında çalışma ve tartışma gerçekleştirilmektedir. Sürenin bitiminde ise konuya ilişkin sonuca varılması istenmekte ve bu zaman diliminde adayların davranışları değerlendirilmektedir.

6- Telefon Mülakatı

Telefon mülakatı uygulaması ve değerlendirme süreci en zor olan mülakat yöntemidir. Telefon mülakatı gerçekleştirilmesinin en temel nedeni ise yüz yüze gerçekleştirilecek olan mülakatlarda görüşülecek olan aday sayısının minimuma indirilmesini hedeflemesidir. Tercih edilebilecek ilk yol adayların ilana başvurmalarının ardından adaylarla ön görüşme gerçekleştirilmesini sağlamaktır. İkinci yol ise adaylar arasından ön eleme gerçekleştirilmesini sağlamak böylelikle adayların eksikliklerinin ya da adayların aydınlatılması gereken noktaların netleştirilmesini sağlamaktır. Başarılı bir iş hayatı için altı şapkalı düşünme tekniği konusunda da gerekli donanıma sahibi olmanız sizin için büyük avantaj sağlayacaktır.