Mizah Karikatür

Karikatür ile mizah arasındaki ilişki kâğıt ve kalem arasındaki ilişli kadar önemlidir. Biri olmadan diğeri eksik kalmaktadır. Şöyle ki karikatürün amacı insanların dikkatini bir konuya çekmektir. Ancak bunu yaparken sert bir ifade kullanmaz ve bunun için en önemli silahı güldürüdür. Toplumda göze çarpan bir aksaklığı dillendirmek için karikatür güldürüyü de işin içine kadar. Tabiri caiz ise mizah ile karikatür ilişkisi yarayı kanatmadan kaşımaya çalışmaya benzetilebilir.

Karikatür Nedir ve Ne İşe Yarar?

Karikatür kimi zaman karşımıza bir gazetede sayfasının köşesinde kimi zaman bir dergide kimi zaman bir kitapta çıkabilir. Çoğunlukla karikatürdeki çizgilerin bir şeyleri anlatma kaygısı güttüğünü görebiliriz. Bu şeyler gündelik hayatın içinden ufak aksaklıklar olabileceği gibi bazı zamanlar ciddi konular hakkında olabilir. Karikatürde amaç her zaman ciddi eleştireler yapmak değil bazen sadece alaya almak olabilir. İroni yardımı ile küçük sorunlar yerilebilir. Karikatür aracılığı ile insanlara farkındalık kazandırmak çok da zor değildir. Açıkça görülür ki güldürü öğesi ve karikatür sayesinde insanlar dikkatlerini kolayca anlatılana verebilir. Normal şartlarda aynı konu çıkıp anlatılmaya çalışarak açıklansa kişiler dikkatini aynı derece vermeyebilir. Bu vasıta ile mizah ve karikatür kişiler ile samimi bir diyalog kurabilmektedir. Dolayısıyla karikatürde anlatılmaya çalışanlar okuyucular tarafından daha yüksek olasılıkla dikkate alınır. Ciddi bir konuya parmak basmak isteyen sanatçı karikatürü kullanarak hedefine ulaşmak için doğru bir yol izlemiş olur.

Karikatür Hangi Kesime Hitap Eder?

Karikatür kullanıldığı bağlama göre pek çok farklı kesime hitap edebilir. Bir çocuk dergisinde yer alan bir karikatür komedi amacı güderken kitlesi de dolayısıyla çocuklar olacaktır. Burada çocuklar için karikatür öneminden bahsetmek gerekmektedir. Seviyesine uygun karikatürler okuyan bir çocuk çevresinde olup bitenlere dair erken yaşta farkındalık kazanma becerisi geliştirme imkânına sahip olur. Aynı zamanda çocuğun mizahi gelişimi desteklenmiş olur. Bunun yanı sıra bir haber gazetesinde ciddi bir toplumsal sorunu ortaya koyma çabası içindeki bir karikatür ise politik bir anlam kazanabilir. Bu durumda kitlesi konuyla alakalı olarak siyasi bağlamda kamuoyu çerçevesine giren tüm bireyler olabilir.