Mizah Dergileri (Tanıtım)

Genel anlamı ile mizahı açıklamak gerekirse öncelikle mizahın bir sanat türü olduğundan bahsetmek gerekir. Bu bağlamda mizah tanımı güldürü maksadı güden söylem tarzı şeklinde ifade edilebilir. Mizah durumların, olayların ve her bağlamdan konuların güldürü öğesi içeren yanlarını bulup bunu açıkça veyahut gizlice ince yollarla sezdirme ya da vurgulama olarak açıklanabilir. Var olan herhangi bir şeyin mizahı yanını görmek ayrı bir beceri bunu etkileyici şekilde irdelemek apayrı bir yeti ister.
Bu bağlamda mizah yapmak sanıldığı kadar kolay değildir. Bunun aksini savunanlar yani mizah yapmanın kolay olduğunu düşünler ise mizahın daha yüzeysel ve tabiri caizse kaba yönünden bahsediyorlardır ki bu tür bir mizahı yapmak çocukluk çağlarında bile mümkündür. Bir çocuğa göre arkadaşına habersiz bir darbe indirmek güldürücü bir durumdur. Bu durumda çocuk için bir güldürü öğesi vardır ve bu düzeyde bir mizah o ve akranları için tartışmasız bir mizah türü olarak kabul görüyor olabilir.

Mizah Nerelerde Kullanılır?

Mizahın kullanılacağı alanlar mizahın amacı dahilinde değişiklik gösterebilir. Mizah çeşitli şekillerde ifade edilebilir. Mizah bir yazıya dökülebildiği gibi bir çizim veya bir resim ile yansıtılabilir. Aynı şekilde mizah söylemlerde kullanılabilir. Mizah kişileri eğlendirmek maksadıyla yapılabilir. Ancak bunun aksi de mümkündür. Mizah her zaman salt güldürme amacı gütmek zorunda değildir. Önemli bir noktaya dikkat çekmek isteyen kişi mizah kavramını çok iyi kullanabilir. Bu bağlamda mizah çeşitli anlamlar kazanabilir. Mizah kullanıldığı bağlama göre politik içerikli olabilir.

Mizah Dergileri

Mizaha dayalı eserleri bir araya getiren mizah dergileri mizah severlerin ellerinden pek düşmemektedir. Mizah dergilerinde yalnızca resim ve karikatür değil mizah içerikli yazılar ve söylemlere de yer verilir. Mizah dergilerinin geniş yaş aralığındaki bir kitleye hitap etmektedir. Bir lise öğrencisi gibi bir üniversite öğrencisi ya da bir emekli mizah dergilerine ilgi gösterebilir. Mizah ilerletilmesi ve geliştirilmesi gereken alanlardan biridir. Bu bakımdan genç kuşakların mizaha olan düşkünlükleri mizah anlayışlarını geliştireceği gibi bu alana ilgi duyarak üretici konumuna gelmelerine ön ayak olma görevi de üstlenmektedir.