Mihmandar İskender Pala Kitap Özeti

Mihmandar kitabı İskender Pala tarafından yazılmıştır. 2014 yılında yayınlanan kitapta Ebu Eyyüp el-Ensari bilinen adıyla Eyüp Sultan’ın hikayesi anlatılmaktadır. Eyüp Sultan, Mihmandar-ı Nebevi olarak anılır, bunun sebebi Hz. Muhammed’in hicret ettiğinde ilk konuk olduğu evin Eyüp Sultan’a ait olmasıdır. Peygamberin hadisine göre İstanbul fethedilecektir ve bu fethi yapan komutan ve askerlere övgüler dizilmiştir. Eyüp Sultan bir İstanbul fetih girişiminde surlarına dibine gömülmüştür. Şu anda İstanbul’da yer alan Eyüp semtinin adı ve Eyüp Sultan Camii / Türbesi de bu kişinin adınadır.

Mihmandar Kitap Özeti

Fatih Sultan Mehmet henüz İstanbul kuşatmasındayken, durum pek iç açıcı değildir. Sultan Mehmet dört farklı ok atar ve hepsi de farklı yere gider. Bu daha da canını sıkar. Hocası Akşemseddin’in ağzını aramaya başlar. İstanbul surlarında ölen Eyüp Sultan’ın kabrini bulmak tek dileğidir. Bu hem zaferi müjdeleyecek hem de orduya moral depolayacaktır. Akşemseddin o akşam rüyaya yatmış ve ertesi gün büyük bir heyecanla uyanmış. Fatih Sultan Mehmet ve hocası yollara düşmüşken yolda bir çobala karşılaşmışlar. Aradıkları mezarı söylemişler. Çoban ilerideki bir ulu çınarı göstermiş. Koyunlarım oraya asla ayağını basmaz, hep çevresinden dolaşırlar, mezar orada olabilir demiş. Akşemseddin’in rüyasında işaret edilen yerle çobanın işaret ettiği yer aynı olunca hemen namaza durmuş. Sultan Mehmet’in hocası kendi iç dünyasında Eyüp Sultan ile konuşmaya başlamış. Eyüp Sultan fetihlerinin kutlu olmasını ve onu küfürden kurtardıklarını söylemiş. Askerler fetih ateşiyle tutuşurken o gece Fatih Sultan Mehmet’i uyku tutmamış. Ertesi gün mezar yeri kazıldığında bir taş çıkmış ve taşta Mihmandar-ı Nebevi Eyüp Sultan burada yatmaktadır yazıyormuş. Taşın altında cesedi hiç bozulmamış bir şekilde Eyüp Sultan yatıyormuş. Askerler bu haberi aldıklarından tam iki sonra Konstantiniyye’nin düşüşü gerçekleşir. Artık İstanbul fethedilmiştir.