MEB Zeka Oyunları

Zekaya dair araştırmalar ışığında edinilen bilgilerin eğitim alanına entegre edilmiş olması eğitim sistemimiz açısından büyük umut vaat etmektedir. Çünkü ne yazık ki eğitim sistemimizde bile herhangi bir dersi yapamayan çocuğun o konuya yetenekli olmadığı ya da yeterince zeki olmadığı gibi doğru olmayan önermelere inanıldı. Çocukların bir şey hakkında sorun yaşıyor oldukları o alana dair bir kapasitelerinin olmadığı anlamına gelmemektedir. Burada asıl önemli olan nokta ise bilişsel yeteneklerin ve zeka gücünün arttırılabileceği yönünde olan çalışma verileridir. Beyin işlev gördükçe gelişen ve büyüyen bir yapıya sahiptir. Aynı şekilde zekanın çeşitli aktiviteler ile arttırılabilmesi mümkündür. Bu bakımdan Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim sistemine bu amaca yönelik çeşitli materyaller eklemiştir.

Zeka Nedir?

Bilişsel yetenekler hakkında zeka nedir sorusuyla yola çıkan araştırmacılar çok çeşitli kuramlar geliştirdiler. Bunlardan en çok kabul gören kuram ise çoklu zeka kuramı olmaktadır. Çoklu zeka kuramına göre tek başına bir zekadan söz etmek mümkün değildir. Sözel, sayısal, duygusal zeka gibi ayrımlar yapılmış olması çocukların eğitim hayatının da bu bilinç doğrultusunda yönlendirilmesi çocuklar için oldukça önemlidir.

EBA Online Eğitim Sistemi

Yaşanılan bu zorlu günlerde eğitimlerine EBA üzerinden devam eden öğrenciler derslerinin yanında onları destekleyecek zeka oyunları gibi materyallere de erişim sağlayabilmektedirler. Bu konuda MEB zeka oyunları uygulaması ile aile ve çocuklar için hem aydınlatıcı hem eğitici bir hamle yapmış bulunmaktadır. Çocuklar günün tamamını evde geçirirken aktivite arayışına girebilirler. Çocukların kaliteli vakit geçirmesi bakımından zeka oyunları ile ilgilenmesi çok önemlidir. Bu şekilde çocukların bu süreci sıkılmadan ve sağlıklı şekilde atlatmalarına yardımcı olunabilir.

EBA Zeka Oyunları

Online eğitim sisteminin veri tabanında zeka oyunlarına dair çeşitli aydınlatıcı videolar ve dosyalar yüklenmiş bulunulmaktadır. Satranç ve çeşitli değişik zeka oyunları bu sistem üzerinden rahatlıkla öğrenilebilir. EBA sistemi üzerindeki zeka oyunları çok çeşitli yaş gruplarına uygun olarak düzenlenmiştir. Her yaş ve sınıftan çocuğun kendisi için uygun etkinliği bulmasının mümkün kılındığı bu sistemde ebeveynler için aydınlatıcı nitelikte içeriklerde yer almaktadır. Bu çeşitli materyal yelpazesine EBA sistemi üzerinden rahatlıkla ulaşım sağlanabilir.