Masal Masal İçinde Ahmet Ümit Kitap Özeti

1995 yılında yayımlanan Masal Masal İçinde kitabı Ahmet Ümit tarafından yazılmıştır. Küçükken annesinin anlatmış olduğu masalları, derleyerek ve bazı eklemelerle kaleme alan Ahmet Ümit öykü kitabı haline getirmiştir.

Masal Masal İçinde Kitap Özeti

Vakti zamanında bir padişah yaşarmış. Bu padişah kendisinin övülmesini ister ve bundan büyük keyif alırmış. Eski dostu vezir ise bu duruma çok üzülürmüş. Sevdiği padişahın bu şekilde egoistleşmesi vezirin hoşuna gitmezmiş. Vezir bir zamanda sonra padişahın tüm hatalarını anlaması amacıyla ona Kör Adam adında bir hikaye anlatmış. Başka bir şehirde yaşayan bu Kör Adam hikayesine padişah inanmayınca vezir padişahı alıp yola çıkmaya hazırlanmış.

Zaman geçer ve Kör Adam’ı bulurlar. Vezir Kör Adam’a hikayeni anlat der ama Kör Adam, buradan uzakta bir kuyumcu altın bir yumurtayı parçalayarak halka fırlatıyor. O kuyumcunun hikayesini öğrenirseniz size kendi hikayemi anlatırım der. Vezir ve Padişah yola koyulup kuyumcuyu bulurlar ama kuyucum da uzaktaki demircinin hikayesini merak ettiğini söyler. Eğer demircinin hikayesini öğrenip bana anlatırsanız ben de hikayemi anlatırım der.

Demirciyi bulduklarında demirci de bir şart sunar. Uzaktaki müezzinin hikayesini merak ettiğini söyler. Müezzin neden ezan okuyamıyor öğrenip gelirseniz kendi hikayemi anlatırım der. Müezzini bulurlar ama müezzin de uzaktaki şapkacının hikayesini öğrenip gelin ben de size hikayemi anlatırım der. Padişah ve vezir tekrar yola koyulup şapkacıyı bulurlar. Şapkacının talebi ise farklıdır, öğrendiğiniz tüm hikayeleri bana da anlatacaksanız size hikayemi anlatırım der ve bu kabul edilir. Şapkacı hikayesini anlatır ve hikayeleri dinleyerek sırayla müezzini, demirciyi, kuyumcuyu ve kör adamı ziyaret ederler. Kör adam da hikayesini anlatınca vezir şapkacıya dönüp her şeyi anlatmayı teklif eder. Padişahsa saraya gidip tüm halkı toplayalım der.

Padişah sarayda yer alan dalkavukları kovarak hikayede beş kişiyi yanına aldırır. Onların padişaha rehberlik etmesini ve kendini beğenme huyundan vazgeçeceğini söyler. Beş kişi ülkenin kaderini değiştirir.