Kültürümüzde Hangi Durumlarda Dua Etmek Sık Görülür?

Kültürümüzde dua etmek

Kelime anlamı ‘dea’ kelimesinden türeyen dua kelimesi davet etmek, çağırmak, nida etmek anlamlarına gelmektedir. İslam’da ise dua Allah’tan istemek anlamındadır. Peygamberimiz (sav) ‘dua ibadettir’ buyurmuştur. İnsanlar neye yalvarıyorsa ve kimden medet umuyorsa ona ibadet etmiş olur. Müslümanlar da Allah’a dua etmek ile Allah’a ibadet etmiş olur. Rabbimiz ‘dua edenin duasına icabet ederim’ buyurmaktadır (Bakara 186).

Anadolu’ya İslam Selçuklular vasıtasıyla gelmiştir. Selçukluların İslam’ı Alparslan vasıtasıyla Anadolu’ya getirmesi ile birlikte atalarımız İslam ile tanışmıştır. Kültürümüzde dua bu dönemde hayatımıza girdi. Anadolu kültürü İslam ile kaynaşmıştır ve İslam’a göre şekil almıştır. Ancak yine de İslam öncesinden kalma adetler günümüze taşınmıştır. Bu adetler İslam’a zıt olmayan ve İslam’ın izin verdiği adetlerdir.

Kaza ve Bela Anında Dua Etmek

Kandillerde okunan dua

Günlük hayatta başımıza bir kaza veya bela geldiği zaman o anda ‘dua’ etmek aklımıza gelir. Kaza ve beladan kurtulduğumuz zaman teşekkür babında ‘adak’ adarız. Adak kurbanı, ‘bu beladan bizi kurtardığı için Allah’a teşekkür mahiyettindedir.’ Kesilen bu adak sadece fakirlere dağıtılır.

Kültürümüzde beş vakit namaza olan ilginin azalması nedeniyle dua etmek neredeyse unutulmaktadır. Ancak çaresiz kalındığı zaman dua etmek insanın yapısında olan bir şeydir. Önemli olan insanın beladan veya çeresizlikten kurtulduktan sonra Allah’a dua etmeye devam etmesi, onun emir ve yasaklarına uymaya devam etmesidir.

Düğünlerde Dua Etmek

Düğünlerde gelin yeni evine girdiği zaman onların saadeti için Allah’a dua edilir. Bu adet kültürümüzde dua literatürüne girmiştir. Dua peygamberimiz aleyhisselamın sünnetine uygun olarak yapılmalıdır. Bunun dışında bid’at olan veya İslam dışı olan adetler de dua ile birlikte icra edilmektedir. Testi kırma ve benzeri bazı adetler de kültürümüze yerleşmiştir.

Gerdek duası da adetlerimize yerleşmiş olan duadır. Gerdeğe girecek olan gelin ve damat bu dua ile dünya evine girer. Burada okunan dua peygamberimiz aleyhisselamın okuduğu duadır.

Cenazede Okunan Dua

cenazede dua etmek

Adetlerimizde ve kültürümüzde yer eden dualardan biri de cenaze duaları olmaktadır. Kültürümüzde dua cenazelerde daha belirgindir. Mevta gömülürken edilen dua günahlarının affı içindir. Duadan sonra cenazeye gelen kişilere nasihatte bulunmak sünnettir. Onlara ölümü hatırlatmak, onların dünya hayatının geçiciliğini hatırlatıp Allah’a kul olmaları gerektiğini hatırlatmak, cenaze esnasında yapılan nasihatlerde yer almaktadır.

Kandillerde Okunan Dua

İslam kültürünün dışında oluşan günümüz kandil kutlamalarında yapılan dualar adet olarak günümüze kadar gelmiştir. Mevlid kandili, Regaip kandili, Kadir gecesi, Miraç gecesi ve Berat gecesi kutlamalarında yapılan dualar da adetlerimiz arasında yer almaktadır. Ayrıca bu geceler dışında düzenlenen toplantı ve merasimlerde de dua etmek adetlerimiz arasında yer almış kültürümüze yerleşmiştir.

Sünnette Okunan Dualar

Her erkek çocuğun sünnet olması dinimizin gereklerinden biridir. Sünnet merasimlerinde sünnet olan çocuk için dua etmek kültürümüzde yer etmiştir. Sünnet olan çocuğun sünnetinin hayırlara vesile olması için hoca dua eder ve cemaatte ‘amin’ der.