Kültürel Değerlerimiz Nelerdir?

Kültürel Değerlerimiz

Bir milleti bir arada tutan, diğer milletlerden farklı özelliklerini içeren maddi ve manevi değerlerin bütünü kültür içerisindedir. Geçmişten getirilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan tüm ürünler kültürün içerisindedir. Kültürel değerlerimiz arasında sanat eserleri, halk oyunları, çeşitli kıyafetler, türkü ve besteler, hikaye ve masallar ile çeşitli yiyecekler yer almaktadır. Bu ürünlerin devamını sağlamak ve süreklilik kazandırmak içinse kültürel değerlerimizi yaşatmak önemlidir.

Kültürümüzün Genel Özellikleri

Kültürel Değerlerimiz

Milli kültürümüz benliğimizi yansıtan en önemli yapı taşlarından birisidir. Kültürümüz içindeki her bir unsur bir kuşağın diğerine aktarımı sonrası korunur. Bu açıdan kuşaklar arası yaşantılar kültür için kritiktir. Tüm kültürel değerlerimiz evrensel niteliktedir.

Orta Asya’da eski Türkler tarafından kullanılan pek çok unsurun hayatımızda olması bu duruma iyi bir örnektir. Bu unsurlar arasında Orta Asya’da kullanılan takvimin halen bazı yörelerde kullanılır olması, düğünlerde toplu törenlerin yapılması, yaslarda saçın çekilmesi, erkek çocuklarına altından küpelerin takılması gibi birçok örnek evrensel özelliğini gösterir.

Kültürümüz içindeki önemli unsurlardan birisi de dildir. Dil kültürel değerlerimiz içerisinde en çok değişim geçirmiş bir unsurdur. Dilin korunması ve yaşatılması kültürün diğer unsurları açısından da önemlidir. Dilin temel yapısının korunması ve yabancı sözcüklerden arındırılması sayesinde kültür de korunmuş olur.

Temel Kültürel Değerlerimiz

Kültürel Değerlerimiz

Kültürümüz içerisindeki pek çok değer yapısı bizi biz yapan ögelerden oluşur. Bu değerler vazgeçilemez ve değiştirilemez niteliktedir. Bu değerlerden bazıları şunlardır:

  • İstiklal Marşı: Bu değerimiz milletimizin egemenlik ve bağımsızlık algısı için vazgeçilmez bir yapıdadır.
  • Bayrak: Türk milletinin ve devletinin temel değeri ve simgesidir.
  • Tarih: Türk milletinin geçmişteki yaşantıları, savaşları ve gelenekleri kültürel değerlerimiz arasında önemli bir konumdadır.
  • Sanat: Türk sanat eserleri Türk milletinin genel zevk ve duygularının yansıması olması nedeniyle büyük önem taşır.
  • Gelenek ve Görenekler: Bu davranışlar Türk milletinin genel eğilimlerini gösterdiği için kültür için önemli bir mirastır.

Tüm bunlarla birlikte kültürümüzün maddi ve manevi pek çok unsuru vardır. Türk kahvesi ve Türk lokumu gibi maddi unsurların yanında Hacivat Karagöz, Gelenekler ve Nasrettin Hoca gibi pek çok manevi unsur yer alır.