Kültür Hangi Bilimlerle İç İçedir? Kültür ve Bilim İlişkisi Nedir?

Kültür Hangi Bilimlerle İç İçedir?

Bir toplumun geçmişten günümüze kadar devam ettirdiği ortak duygu, düşünce, davranış ve anlayış ögelerinin tümüne kültür denir. Bu sebeple kültür ve bilim ilişkisi iç içe içerlemek zorundadır. Zira kültür bir toplumun tamamı için değerli olan ürünlerden oluşur. Ortak anlayış ve yaşayış tarzının yansıması da kültürü oluşturur.

Kültür ve Bilim İlişkisi

Kültür Hangi Bilimlerle İç İçedir?

Bir kültür, toplumun dini yaşantısı, sanatsal etkinlikleri, hukuksal faaliyetleri ve gelenek görenekleriyle iç içedir. Toplumun yaşantısında yer edinen her şey kültür ögesi olarak yerini alır. Kültürün tüm ürünleri paylaşılan, kapsayıcı, örüntüsel ve simgesel bir yapıya sahiptir. Bu sebeple kültür üzerinde araştırma yapmak isteyen birisi neredeyse tüm bilim dalları içeriğinden yararlanması gerekir.

Kültürün unsurları nitelikli bir araştırma sonrası gün yüzüne çıkar. Bu araştırmalar da bilim dalları tarafından yürütülür. Kültürün içindeki ve kültürle birlikte ilerleyen birçok alan bulunur. Antropoloji, tarih, hukuk ve sanat bu alanlarından başında yer alır.

Kültür ve Antropoloji İlişkisi

Antropoloji bilimi birçok araştırmasında kültür ve sosyal yapılardan yararlanır. Bir toplumun sosyal hayat tarzı Antropolojinin ana konusudur. Her toplumun sosyal ilişkileri, inanç ve değerleri ile gelenekleri farklı olduğundan kültür ve Antropoloji bu özelliklerin ortaya çıkması için beraber hareket eder.

Kültür Hangi Bilimlerle İç İçedir?

Kültür ve Bilim İlişkisi İçerisinde Tarihi İzler

Tarih bilimi bir milletin ya da topluluğun geçmiş yaşantılarını, savaşlarını ve gelişimini araştırır. Bir toplumun tarihinin kültür ögelerinden ayrılması mümkün değildir. Bir tarih araştırması yapılırken ilk olarak toplumun kültürel özellikleri belirlenir. Tarih bilimi bir toplumun kültür özelliklerini dikkate alarak araştırmalar yapar.

Sanatsal Etkinlikler ve Kültür Etkileşimi

Bir toplum yaşam tarzını, duygularını ve inançlarını sanat eserleri üzerine yansıtır. Sanat eserlerinin içerikleri bu anlamda kültürel değerleri ile doludur. Bir sanat eserinin değerlendirilmesinde kültürel etkiler daima göz önünde bulundurulur.

Kültür Hangi Bilimlerle İç İçedir?

Hukuksal Faaliyetler ve Kültür

Her toplum sosyal yaşamı düzenlemek için kurallar ve normlar oluşturur. Bu kuralların her biri hukuk biliminin konusu içerisinde yer alır. Bir kültür tüm davranışlara bir değer yükleyerek hukuk sistemini meydana getirir. Ticari ve sosyal yaşam bu kurallarla devam eder. Bir toplumun hukuku, kültürünün geçmiş yaşantıları ile şekillenir. Bu sebeple hukuk bilimi ile kültür iç içedir.