Komik Zekâ Bilmeceleri

İnsanlar çocukluktan yetişkinlik dönemine değin gelişme ve büyüme sürecine devam eder. Fiziksel, psikolojik ve bilişsel gelişimin en hayati önem kazandığı dönem ise çocukluk dönemidir. Çocuklar doğdukları andan itibaren çok hızlı bir gelişim sürecine girerler. Henüz gelişimini tamamlamamış olan beyin zaman içerisinde yeterli ve dengeli beslenme ile yetişkin beynine dönüşmeye başlar. Ancak beyin gelişimi için gerekli olan tek ihtiyaç besinler değildir. Çocukların beyin gelişimini ve bilişsel kapasitesini arttıracak bir takım aktiviteler yapmak, çeşitli etkinlikler içinde olmak gereklidir. Çocukların bilişsel becerilerini ve muhakeme yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak sanıldığı kadar zor değildir. Çocuklar için kültürümüzde bolca mevcut olan zekâ bilmeceleri oldukça faydalı zihinsel egzersizlerdir.

Zekâ Bilmeceleri

Çocukları eğlenirken düşünmeye sevk edecek aktivite bulmakta zorlanan aileler için kurtarıcı olabilecek ve kolay ulaşılabilirliğiyle tercih sebebi olan bilmeceler yalnız günümüz değil geçmiş çocuklarının hatta yetişkinlerinin bile vazgeçilmezi olmayı başarmıştır. Bilmeceler bir sorunun cevaplanmasını doğrudan isteyen veya yalnızca bir tümce olarak bırakılabilen tarzlarda sorulabilir. Bilmecede amaç bulunması istenen nesnenin hiçbir şekilde bahsi geçirilmeden benzetmeler veya abartılı tasvirler ile ipuçları verilerek buldurmaktır. Bilmecenin tekniğinin çocuğu var olan bilgi hazinesinin içerisinde bir keşif yolculuğuna çıkarmaya itecektir. Aktif düşünme ve zamanında öğrenilmiş ama kullanılmayan bilgilerin geri çağırılması gibi zihinsel aktiviteyi arttıran özelliklere sahiptir. Çocuk sorular sorarak problem çözme becerisini geliştirme fırsatı bulur. Bu bağlamda ülkemizde bilmece kültürü oldukça gelişmiştir.

Gülmenin Zekâ Üzerindeki Etkisi

Gülmenin psikolojik iyi oluş üzerinde etkileri olduğu araştırmalarca kanıtlanmıştır. Ayrıca gülme eylemi dikkatin bir noktaya yöneltilmesi konusunda çocuklara yardımcı olabilmektedir. Çocuk eğlendiğini düşündüğü, ona komik gelen ve güldürücü bağlamlarda bulunan her şeye normalde olduğundan daha uzun süre dikkatini verir. Çocukların dikkat süresi kısıtlıdır ve bu beceri zamanla kazanılır. Ancak çeşitli aktivitelere gönüllü olmayan çocukların güldürü unsurları ile dikkatlerini görece daha uzun bir süre tek noktaya toplamaları sağlanabilir. Bu açıdan çocuk ve bilmece ikilisi birbirinden ayrılmamalıdır. Bu konuda komik zekâ bilmeceleri hem güldürücü ve dikkat çekicidir hem de bu özelliği ile çocukların normal şartlarda gönülsüzce düşünüp cevaplayacağı veya hiç cevaplamayacağı ancak onun bilişsel gelişimine katkı sağlayacak bir egzersizi severek ve isteyerek yapabilmelerini sağlar.