Komedi Karikatür

Toplum, insanların bir arada varlıklarını sürdükleri dinamik ve etkileşim dolu bir bütündür. Toplumu oluşturan ise en temelde bireylerdir. Bireyler psikolojik olarak nasıl çeşitli durumlarda bulunabiliyorlarsa toplumun da bir psikolojisi olduğundan söz edilebilir. Geniş kitleleri etkileyen toplumsal olaylar toplum psikolojisi üzerinde yankılar uyandırır. İşte karikatür ve komedi tam olarak bu noktada toplumun ve bireylerin içlerinde bulundukları psikolojik durumları, toplumsal sorunları, aksayan yönleri, trajik veyahut ironik sayılabilecek her türden olayı ifade etmesi sebebiyle toplumun ve kişilerin kendilerini seçebildikleri, kendilerinden bir şeyler bulabildikleri bir ayna görevi görmektedir. Karikatür ve komedi elbette ki salt toplum için yapılmamakla birlikte toplumsal konuları da ele alabilmesi mümkündür. Karikatürün ve komedinin toplum açısından anlamı incelenecek olursa çok çeşitli boyutlar olduğu görülecektir.

Komedi Ne Anlama Gelir?

Komedi ve karikatür birlikteliğinin nasıl bir bütünlük oluşturduğundan bahsetmeden önce bu kavramları tanımak gerekir. Öncelikli olarak komedi tanımı yapılacak olursa herhangi olayın ya da durumun gülünç yönlerinin irdelenerek mizahi bir çerçevede sunumundan bahsediliyor olduğu söylenebilir. Dolayısıyla kolayca anlaşılacağı üzere komedide amaç güldürü öğeleri ile anlatılmak isteneni bütünleştirmektir. Komedi unsurlar bir konu hakkında açıklama yapılması gerektiği durumlarda kişilerin dikkatlerini daha kolay bir şekilde çekmek üzere kullanılabilecek öğelerdir.

Karikatür Tanımı

Komedinin kendine rahatça yer bulduğu karikatürlerden bahsetmeden önce karikatür nedir sorusu cevap bulmalıdır. Karikatür ifade edilmek istenen kişilerin veyahut pek çok farklı şekilde konunun en çok göze çarpan detaylarını belirgin şekilde sunarak aktarma sanatıdır.

Karikatür Ne İşe Yarar?

Karikatür sanatını icra ederken birçok unsur bir araya getirilir. Karikatür birkaç şeyi sadece çizmek anlamına asla gelmemektedir. Böyle bir karikatür tanımı oldukça sığ olacaktır. Karikatür bir çeşit görsel sanat olmasının dışında hemen hemen her sanat örneği gibi altında farklı amaçlar barındırır ve bir çok tekniğin bir arada kullanılması gibi püf noktaları vardır. Şöyle ki karikatürün amacı sorgulanacak olursa, karikatür toplumda dikkat çekilmek istenen bir duruma veya aksaklığa karşı farkındalık uyandırmak için yapılabilir. Karikatür herhangi bir sorun hakkında belli bir eleştiri amacı güdebilir. Karikatür genellikle toplumsal meseleleri yermesi ile ünlüdür. Kişiler karikatüre baktıklarında durumun gerçekten de yalnızca onların başlarına gelmediğini görerek bunun tartışılması gereken bir sorun olduğunu fark edebilirler. Karikatür sayesinde kişi hiç farkında olmadığı bir sorunun varlığından haberdar olma şansıda yakalayabilir. Bu bağlamda etkili olabilmek için karikatür komedi öğelerinden sıkça faydalanır ve dikkat çekme ihtimali bu şekilde artar.