Klasik Mantık

Mantık bilindiği üzere bir bilim dalıdır. Bilim dalı olmasının yanı sıra, günlük yaşantıda bazı zamanlarda, fikir yürütmemiz gerekir ve mantığa ihtiyaç duyulur. Mantıklı bir şeyler söylemek ya da mantıklı düşünmek gibi ifadeler, bilim olarak tanımlanan mantıktan, farklı olan kavramlardır. Mantık kavramı ve bilimi, ünlü düşünür Aristoteles ile ortaya çıkmış ve bugüne kadar, üzerine daha çok bilgi katılarak gelmiştir.
Birçok kişi mantık kitapları ya da kavramları hakkında bilgi sahibi olmadığı halde, çok mantıklı düşündüğünü ve mantığı kitaplardan öğrenmenin, bir yararı olmadığını ifade eder. İnsanlar arasın da bir anlaşmazlık olduğu zaman, temeline bakıldığın da altında çıkar menfaati, ya da öfke gibi sebepler olabilir. Böyle bir durumda olayı yorumlarken, duygusal açıdan düşünmek yerine, olaya mantıklı bakmak ve objektif yaklaşmak, mantık kavramı açısından önemlidir.

Klasik Mantık Nedir

Klasik mantık denildiği zaman, akla ilk olarak, Aristoteles’ in anlayışı ve kurduğu mantık gelir. Klasik mantığın detayları, Aristoteles’ in Organon isimli kitabında anlatılmıştır. Klasik mantık, aklın ilke ve özelliklerini esas alan, doğru ile yanlış kavramlarını benimseyen mantık kavramıdır. Aristoteles için, doğru ve objektif düşünmek esastır. Akıl ve mantık yürütürken, tümden gelim kavramını benimsemiştir. Net ve mecburi sonuç veren mantık yürütme, bu kavramdan gelir diye belirtmiştir. Bir konuda doğru mantık yürütmek için, ilk olarak kavramı belirlemek, sonra önermeler vererek, bunlardan gerekli olan çıkarmalar yapmaktır. Klasik mantığın özü budur. Klasik mantık da üç kavram çok önemlidir. Sonuca, bu şekilde kesin ulaşılır. Kavramı oluşturma, Önerme oluşturma ve sonuç için kıyaslama yapmak, klasik mantığın kavramlarıdır.

Kavram, Öneri Ve Kıyas Nedir?

Kavram terimi, herhangi bir nesnenin, zihinde canlandırılan tasarlanmış halidir. Buna düşünce biçimi ya da herhangi bir fikir denilebilir. Eğer kavram ağızdan ifade olarak çıkarsa, bir cümle ve terim haline gelir. Mantıkta terim kavramı, bir anlamı olan, en küçük ifade olarak kabul edilir.
İnsanın doğru düşünmesi ancak bir kavram belirleyerek oluşur. Ortada bir kavram olmazsa, düşünce biçimi de oluşamaz. Kavramlardan yola çıkarak bir takım sorular ve cevaplar belirlenir, daha sonra zihinde bir kıyaslama yaparak, kesin bir sonuca varılır. Klasik mantık, bu üç kavramdan eksik olmaması ile oluşur.