Tarih

Hangi Kültürlerde Uyma Davranışı Daha Fazla Görülür?

Hangi Kültürlerde Uyma Davranışı Daha Fazla Görülür?

İnsan var oluş yapısı ile birlikte sosyal bir canlıdır. Bu sosyalliği nedeniyle toplum içerisinde var olma, toplumla birlikte yaşama ve toplumun kurallarını benimseme amacıyla uyma davranışı gösterir. Bu davranış sosyal psikoloji konularından birisidir. İnsanların çevrelerinde bulunan diğer insanların davranışından etkilenmesi anlamı taşıyan sosyal etki davranışının bir ürünüdür. İnsanlar uyma davranışının sayesinde sosyal ortamlara uyum gösterir. İnsanların eylemleri uyma davranışı ile …

Daha Fazla Oku »

Çiçero Kimdir? Yüzyılın Casusu

Çiçero kimdir

Dünya tarihinde önemli etkilere sahip olan ve yüzyılın casusu olarak da adlandırılan Çiçero kimdir? Gerçek adı İlyaz Bazna olan ve hayatı üzerine kitaplar yazılıp filmler çekilen bu ajanı gelin daha da yakından tanıyalım. Çiçero ismi ile tarihte yerini almış olan İlyaz Bazna, II. Dünya Savaşı döneminin önemli isimlerinden biri olmuştur. Dünyanın en önemli casusları arasında yer alan Çiçero, bu alanda …

Daha Fazla Oku »

Kültürel Değerlerimiz Nelerdir?

Kültürel Değerlerimiz

Bir milleti bir arada tutan, diğer milletlerden farklı özelliklerini içeren maddi ve manevi değerlerin bütünü kültür içerisindedir. Geçmişten getirilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan tüm ürünler kültürün içerisindedir. Kültürel değerlerimiz arasında sanat eserleri, halk oyunları, çeşitli kıyafetler, türkü ve besteler, hikaye ve masallar ile çeşitli yiyecekler yer almaktadır. Bu ürünlerin devamını sağlamak ve süreklilik kazandırmak içinse kültürel değerlerimizi yaşatmak önemlidir. Kültürümüzün …

Daha Fazla Oku »

Tarihteki En Büyük Salgın Hastalıklar Nelerdir?

En büyük salgın hastalıklar

Dünya tarihi boyunca insanoğlu birçok kez çeşitli salgınlar ile mücadele etmiş, yaşanan bu salgınlar nedeniyle de milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Özellikle salgın döneminde yapılan hatalar nedeniyle ölüm oranları da ciddi oranda artmıştır. Yapılan en büyük hatalara İspanyol gribi örnek gösterilebilir. Zira o dönem salgının bittiği düşüncesiyle hareket edenler önlemleri ortadan kaldırmış ve ikinci dalga çok geçmeden etkisini göstermiştir. Milyonlarca insanın …

Daha Fazla Oku »

Kahve Kültürü Kimlere Aittir Kahve Çeşitleri

kahve-kulturu-kimlere-aittir

En çok sevilen içeceklerden bir tanesi olduğu için, kahve kültürü konusunda merak edilen çok sayıda şey bulunmaktadır. Bu merak edilenlerin belki de en önemlisi, kahve içeceğinin ilk olarak kimler tarafından keşfedilmiş olduğudur. Günümüzde coğrafi şartlarının uygun olmasından dolayı oldukça fazla kahve ihraç etmekte olan çok sayıda ülke bulunsa da, bu içeceğin asıl yurdu Afrika kıtasıdır. Afrika kıtasının doğu tarafında bulunan …

Daha Fazla Oku »

Geçmişten Günümüze İletişim Araçları

telgraf-1024x672

Her şeyde olduğu gibi iletişim de tarihten günümüze adeta evrim geçirmiştir. Bugün dünyanın bir ucundan bir ucuna saniyede ulaşan mesajlar ve ses iletimleri sağlayabiliyoruz. Hatta bilim ve teknoloji birleşip iletişimimizi gezegenler arasında yapmakla bizi farklı bir boyuta doğru götürüyor. Modern iletişim araçları ile şu an bir problemle karşılaşmasak da geçmişte iletişim çok da kolay olmadığı bilinmektedir. Yıllar içerisinde insanlar birbirleri …

Daha Fazla Oku »

Tarihi Olayların Özellikleri Nelerdir?

tarihi-olaylarin-ozellikleri (7)

Tarihi olayların özellikleri özellikle öğrenciler tarafından oldukça araştırılan bir konu hâline geldi. Biz de sizler için tarihi olayların özelliklerini derledik. 1) Tarihi olaylar insan topluluklarını net olarak etkiler. Genel itibarıyla tarihi olayların insan topluluklarını direkt olarak etkilediği gözlemlenir. 2) Üzerinden belli bir zaman geçmiş ve geçmişte yaşanmış olaylardır. Tarihin vazgeçilmez unsurlarından en önemlisi de geçmiş kavramıdır. Ama en önemlisi de …

Daha Fazla Oku »

Hangi Savaştan Sonra Yurdumuz İşgal Edilmeye Başlandı?

savaslar (1)

Birinci dünya savaşı sırasında ittifak devletleri ile savaşa giren Osmanlı devleti, ateşkes için itilaf devletleri ile Mondros anlaşmasını imzalamıştır. Anlaşmanın imzalanmasından sonra anlaşmayı imzalayan devletler arasındaki savaş sona ermiş ve İstanbul un ilk işgali 13 Kasım 1918 tarihinde gerçekleşmiştir. Fakat bu işgal İstanbul için son işgal olmayacaktır. Çok geçmeden sadece İstanbul olmamakla beraber birçok şehrimiz bir süreliğine işgal edilmiş olacaktır. …

Daha Fazla Oku »

Türk İslam Tarihi Kısa Özeti

divanu-hümayun

Tarih döneminde ilk Türk – Arap ilişkileri Hz. Ömer döneminde gelişmeye başlamıştır. 642 yılında Nihavent Savaşı’yla başlayan bu gelişme daha sonra Hz Osman döneminde de devam etmiştir. Türkler ve Araplar arasındaki en büyük mücadele, aslında Emeviler döneminde çok fazla şiddetlenmiştir. Bunun sebebi ise Emeviler’in ırkçı ve köleci bir politika izlemeleridir. Emeviler’de komutan olan Kuteybe bin Muslim, birçok yeri istila etmiş …

Daha Fazla Oku »

İstiklal Marşı Hangi Yıl Yazıldı?

mehmet-akif-ersoy (2)

En çok araştırılan konulardan biri olan İstiklal Marşı, Milli Mücadele yıllarında, ülkemizin bağımsızlığını dile getirme adına yazılmıştır. Ülkemizin ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de milli marşıdır. Aynı yıllarda düzenlenen bir yarışma sonucunda İstiklal Marşı’nı yazmaya hak kazanan kişi hem şair hem milletvekili olan ve genel kültür seviyesi ile de ön plana çıkan Mehmet Akif Ersoy olmuştur. Vatanın bağımsızlığı …

Daha Fazla Oku »

İlk Eserler Üzerine

eserler-uzerine

Edebiyat tarihi değerleri asırları aşan birçok edebi eseri bünyesinde bulundurmaktadır. Romandaki çizgiler, öykülerdeki olaylar, şiirdeki duygular yazınsal hayatın gerçek hayat kesintilerini sunan bir süreç içerisindedir. Her bir eserin birikimi çok farklı alanlara dayanırken sözlü halk kültürü ile başlayıp yazılı kültüre geçilmesi ile yazıldığı döneme ait birçok ipucunu vermektedir. Eserlerdeki ayırt edici özellikler biçim, konu gibi tekniksel noktalar belirler. Fakat ilklerin …

Daha Fazla Oku »