SBF Anlatayım

Genellikle edebi bir yazım türü olan “fıkra” ile karıştırılan fıkra, bilinen en yaygın anlamı ile kısa olan, nükteli bir şekilde yazılan kısa hikayeler anlamına gelir. Çoğu zaman ders vermek amacıyla yola çıkmış, bazen düşündürmüş ve çokça güldürmüş olan türleri ile bilinmektedir. Türk fıkra kültürü ise halktan çıkan Nasrettin Hoca, Tuzsuz Deli Bekir, Bekri Mustafa, Temel gibi karakter tiplemelerinin yanı sıra tüm coğrafi bölgeleri ele alan Karadenizli, Kayserili gibi karakterlerin, karı koca, deli akıllı karakterlerin de bulunduğu nükteli anlatılardan oluşmaktadır. Mizahi fıkra olarak da sıkça anılmaktadır.

Fıkranın Mizahi Tarihi

Türk edebiyatı kapsamında ele alındığında ilk fıkra örneklerinin Agâh Efendi’nin çıkarmış oluğu Tercüman-ı Ahval gazetesinde yer aldığı görülmektedir. Genellikle gerçekliğe farklı bir bakış açısı sunan mizahi fıkralar, güldürmenin yanı sıra eleştirel bir dille istenen düşüncenin aktarılmasını sağlamaktadır.

Fıkranın gelişme sürecinde ise siyasi ve politik baskının toplum üzerindeki yansıması olarak 18.yy’dan itibaren hem dünyada hem de ülkemizde gelişme göstermeye başlamıştır. Baskı kurulan toplumlar eleştirilerini ve düşüncelerini gerek fabllar gerek Karagöz ve Hacivat oyunları gerekse Şeyhi’nin Harname’sinde yaptığı gibi kısa, etkili ve güldürürken düşündüren anlatılar üzerinden açıklamayı tercih etmiş ve bu doğrultuda mizahi fıkralar doğmuştur.

Fıkralar da İnsanlarla Birlikte Gelişiyor

İnsanlık her geçen biraz daha ilerliyor ve gelişiyor. Bu kapsamda ortaya çıkan önemli bulgularda biri de yüzyıllar boyunca aktarılan mizahi fıkraların da insanlık tarihi ile birlikte gelişme gösterdiği, çağa ayak uydurduğu oldu. Önceki nesillere komik, iğneleyici ve eleştirilen gelen bazı fıkraların günümüzde komik olmak bir yana anlaşılırlığı bile sorgulanıyor. İşte tam da bu noktada mizahın, en önemlisi de fıkraların insanlığın en önemli güldürü ve anlatı aracı olarak gelişmesi ve belki de daha komik hale gelmesidir.

Mizahi fıkralar bugün 7’den 70’e kadar herkesin “Sana Bi’ Fıkra Anlatayım” denildiğinde canla başta kulak kesildiği anlatılardan biri haline gelmiştir. Milattan önce bile varlığı saptanan bu anlatıların günümüzde insanları güldürürken düşündürme, bağ kurma, eğlendirme, öğretme gibi fonksiyonları olmasına şaşırmamak gerek.

Lambadan Çıkan Cin : Küçük Bir Kalp Krizi

Lambadan çıkan cin fıkrası

Bugün günümüzü lambadan çıkan cin fıkrası ile neşelendirelim istedik. Bilirsiniz eski bir lamba ve lambadan çıkan cin hikayeleri ile doludur her yer. Elbette ki aynı meta üzerinden birbirinden ilginç kimi zaman düşündürücü kimi zamanda hayrete düşürücü komik fıkralar ortaya çıkabiliyor. Peki, sana bir fıkra anlatayım mı? Lambadan Çıkan Cin: Son dileğim küçük bir kalp krizi Evin işlerinden bunalan ve kocasının …

Daha Fazla Oku »

Sizi Kahkahalara Boğacak Fıkralar

fikralar

Fıkra, güncel olayları ve konuları ele alan, bir yazarın kişisel düşünce, görüş ve anlayışlarını kanıtlama gereği duymaksızın hoş bir üslup ile yazmış olduğu kısa fikir yazılarına denir. Fıkralar, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Sahip oldukları bu yer ile bizleri hem güldürüp hem de öğretici mizahi fikirler sunarlar. Ülkemizde Temel ile Dursun ve Nasrettin Hoca öne çıkan fıkra karakterlerindendir. İşte, …

Daha Fazla Oku »

Sana Bir Fıkra Anlatayım

nasreddin-hoca-f76201

Fıkralar, içinde düşünme komiği içeren edebi bir tür olsa da içeriğiyle toplumun ve inşaların ilişkilerini, mizahını yansıtan anlatılardır. Fıkra ait olduğu topluma dair toplum töresini, yaşam biçimini, mizahi yönünü gibi birçok yönü hakkında bilgi vermektedir. Sözlü halk kültürünün çok önemli anlatıları arasında olan fıkra, içeri ile zengindir. Sözlü anlatı olan fıkraların tarihçesi rivayetlere göre beşeriyetin ilk dönemlerine kadar giderek insan …

Daha Fazla Oku »