Kapat

Sanat

Bilim hayatın kendisinde var olan bir gerçekliktir ve biz keşfettikçe birer parçası ortaya çıkar. Sanatta aynı ş...

Kimileri için matematik ve sanat yan yana koymak için oldukça uygunsuz görünür. Bu anlamsız görünüşün sebebi mat...

Sanatta hâkim olan görüşlerden biri sanat için sanat görüşüdür. Bu görüşe karşı olarak gelişen toplum için sanat...

Ortaya koyulan her ürün, gerçekleştirilen her hayal kısacası ortada yokken var edilen her şey en başta bir fikir...

Yaratmak ve ifade etmek kavramları insanı duygularımızın dışa vurumu ile öyle yakından ilişkilidir ki bu kavraml...

Sanat duygu düşünce ve hayal gücünü ortaya koymaktır. Sanat kişinin kendini ifade etme biçimidir. Sanat insanın ...

Her gün çeşitli durumlara karşı çok çeşitli duygular hissederiz. Gerektiğinde gün içerisinde defalarca duyguları...

Kişiler çeşitli düşünce ve duygulanımları kişisel zihinsel süzgeçlerinden geçirdikten sonra bu fikirlerin kendin...

Sanat, tarih boyu farklı şekillerde karşımıza çıkmıştır. Sanat çeşitlerinde konu, malzeme, teknik yöntemleri göz...

Osmanlı her devirde sanata önem vermiştir. Sanat birçok dalı icra edilmiştir. Osmanlı da sanat dallarına baktığı...

Sanat, sanatçıların duygularını özgürce dışa vurabildikleri bir ifade aracıdır. Tarihin en başından beri insanla...

Ahşap oymacılığı, çok eski süsleme sanatlarından biri olup var olan ölçülerinden bir şey kaybetmeden günümüzde h...

Sanat tarihi, görsel sanat dallarının tarih süreci içerisinde gelişimini araştıran bir disiplindir. Sanat tarihi...

Kufi yazı; bir hat sanatı çeşididir. İslam coğrafyasında ilk yaygınlık kazanmış olan bir yazı türüdür. Nebati al...

Osmanlı devleti 3 kıtaya yayılmış çeşitli milletlere ev sahipliği yapmış bir imparatorluktur. Bu imparatorluk pe...

Ülkemizde yıllardır varlığını sürdüren ve tarihin izlerini taşıyan sanat dalları ve bu sanatlara dair eserler gü...

POPÜLER HABERLER