Karikatür Dergileri

Teknolojinin giderek hayatımızın içine sindiği günümüzde sayfalara verilen değerin azaldığı düşünülüyor olabilir. Ancak kimileri bir ekran yerine yaprakların arasında dolaşmayı tercih etmeye devam etmektedir. Karikatür tutkunlarının bıkmadan takip ettikleri bu dergiler günümüzde azalıyor gibi görünse bile hala varlıklarını sürdürmektedirler. Yeni nesle oldukça nostaljik görünen bu alışkanlık başlı başına hayatın ne kadar hızlı değiştiğini gözler önüne sermektedir. Artık çizim yaparken bile kalem kâğıda ihtiyaç duyulmayan programlar vardır ve bu günbegün eskiyle yeninin birlikte dönüşmesine ön ayak olmaktadır.

Karikatür Nedir?

Karikatür geleneğinden bahsetmeden önce karikatür nedir sorusuna cevap verilmelidir. Karikatür gözlemlenen bir hadisenin, bir kimsenin veyahut bir durumun belirgin noktalarına dikkat çekilerek mizahi öğelerle harmanlayıp çizime aktarılmasıdır. Karikatürler görenlerde bir tebessüm uyandırırken durup düşünmelerine de sebep olmaktadır. Genellikle karikatürün amacı günlük olayların sahip olduğu ironinin gözler önüne serilmesi ve aslında ciddi olan bir durumun gülmece şeklinde anlatılmasıdır. Karikatür bu boyutuyla yalnızca bir gülme aracı olarak değil ciddi eleştiri ve yargı niteliği taşıyan bir araçtır. Karikatür vasıtası ile aslında ciddiye alınması gereken konular önce güldürerek kişilerin dikkatini çeker ve onların konuyu içselleştirmesini kolaylaştırır. Daha sonrasında ise sorunun var olduğuna dair kişilerde farkındalık yaratarak belli bir bilincin aşılanmasına yardımcı olabilecek kadar da güçlüdür. Karikatürler kullanıldığı bağlama göre politik, ekonomik, ironik boyutlar kazanabilir.

Nasıl Karikatür Yapılır?

Karikatür sevdalıları karikatür yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini merak edebilirler. Karikatürde imgelenmek istenen kişiyi veya nesneyi başka biri ya da başka bir şey olduğuna dair şüphe bırakmaksızın resmedebilmek esastır ve önemlidir. Öncelikli olarak karikatür nasıl yapılır diye merak edenlerin bunun bilincinde olmaları gerekir. Bunu sağlamak için kişinin ya da nesnenin en belirgin en göze çarpan özelliği ne ise o özellik abartılarak çizilir ve herkesçe tanınan bu nokta gözler önüne serilerek gerçeğin bir eş benzeri yapılmış olur. Örneğin bir adamı tasvir etmek istiyorsanız yüzünde veya vücudunda belirgin bir özellik var ise bu özelliği büyük şekilde çizmek işe yarayabilir. Yanağında ki bir ben ve burnunda ki bir eğrilik bu konuda ipucu verebilir. Bunları daha net görmek isteyen karikatür meraklıları karikatürlere bu açıdan bakarlarsa bunu daha iyi fark edebilirler. Daha fazla karikatürü bir arada görmek isteyen sevenleri içinse karikatür dergileri en doğru adres olacaktır.