Kara Komedi

Komedi adından anlaşılacağı üzere güldürmeyi amaçlayan sanatsal bir türdür. Ancak komedi kendi içinde çok farklı maksatlarla yapılan alt türlere ayrılabilir. Bu türlerden biri de kara komedi olarak gösterilebilir. Kara komedi gerek oluşturulma şekli olsun gerekse izleyici kitlesinden aldığı yorumların içeriği olsun diğer komedi türleri ile arasındaki farkı gizleyemez. Kara komedi son yıllarda inişli çıkışlı bir çizgide ilerlemektedir. Bazı dönemler çokça ilgi gösterilen kara komedi bazı zamanlar fazlasıyla eleştirilmiş ve izlenirliği düşmüştür.
Bu iniş çıkışların farklı sebepleri vardır. Dönemlere göre izleyici kitlesinin görüş ve duyguları değiştiği gibi komedi yazarının da tarzı önem arz eder. İzleyicilerin döneme bağlı olarak içlerinde bulundukları psikolojik etkenler yaptıkları eleştirilerin mahiyetini etkileyecektir. Bu bakımdan bile kara komedinin sosyolojik bir boyuta sahip olduğu inkâr edilemez. Kara komedi yazmak da oldukça hassas olunması gereken bir eylem olduğundan komedi yazarının ince eleyip sık dokuması ve mümkün olduğunca az hata yapması gerekir.

Kara Mizah

Komedinin kara komedi türünü açıklamaya çalışacak olursak bahsetmemiz gereken ilk şey kara mizah tanımı olacaktır. Kara mizah olumsuz ve hatta korkunç duygusal etkileri olabilecek durumların mizahi şekilde aksettirilmesidir. Örneğin trajik bir ölüm kara mizahın konusu olabilir. Bir ölümü mizahi şekilde anlatmaya çalışmak insanların sosyal normlarıyla çatışarak eleştirileri arttırabilir.
Eleştiri bir kenara kara mizahtaki asıl tehlike hassas insanı konularda kişilerin duygularına ve kimliklerini saygısızlık edecek tavırlardan uzak duramamak olur. Bu nedenle bir kara mizah yazarı tavrını birçok kez kontrol etmelidir. Şöyle ki kara mizah öncelikle tabiri caizse yüzülmesi tehlikeli sular olarak görüldüğünden herkesin kolaylıkla icra edebileceği bir sanat değildir.

Kara Mizah Ne İşe Yarar?

Durum böyleyse kara mizah neden yapılır diye soranlar için bu işin bir psikolojik boyutu olduğunu açıklamak gerekir. Psikolojik olarak kişide kaygı uyandıran bir durumu kişi kendinde travma oluşturmayacak şekilde dönüştürüp içsel süreçlerinden geçirebilmek için bunu bil güldürü öğesine bağlayıp rahatlamaya çalışır. Kara mizahın temelinde yatanda budur. Burada yani kara komedide amaç hiciv, eleştiri, yergi gibi görünse bile toplumsal bir psikolojik rahatlama yolu olduğu söylenebilir.