İlkokul Bilmeceleri

Tarihimiz çocukları eğlendiren, eğlendirirken ise düşünmeye sevk edebilen binlerce bilmece ile doludur. Bilmeceler çocukların geçmişten günümüze severek dinlediği, meraklarını cezbeden eğlenceli sorular olmakla kalmaz.
Bilmeceler tıpkı masallar, destanlar, fıkralar, atasözleri, deyimler gibi tarihimizin esintilerinin günümüze taşınmasına olanak sağlamaktadır. Dilden dile, nesilden nesle aktarılarak gelen bilmecelerimiz hala varlığını sürdürmektedir. Ancak günümüzde halen çocuklarca o kadar sevilmektedirler ki her geçen gün yeni bilmecelerin üretildiği yadsınamaz bir gerçektir.
Günümüzün değişen koşullarının ve geçmişin harmanıyla yeniden oluşturulan bu bilmeceler gelecek nesillere bizler ve çocuklarımız vasıtasıyla aktarılmaya ve köklü bir geleneğin bu şekilde devamının sağlanmasına hizmet edebileceklerdir. Bilmecelerin önemi bu açıdan bakıldığında oldukça mühimdir. Onların yalnızca kafiyeli birer soru cümlesi olmakla kalmayıp başlı başına bir tarih serüveni oldukları açıkça görülmektedir.

Bilmece Nedir?

Bilmecenin temel mantığı sorulmak istenen nesneyi veya olayı ismini anmaksızın sormaya çalışmaktır. Bilmece oluşturmanın tek bir tekniği yoktur. Kültürümüzde bilmece birçok farklı şekliyle karşımıza çıkabilmektedir. Bilmece nedir dendiğinde tek bir cümleden oluşabileceği birkaç cümleden bir araya gelmeleri mümkün olan kalıplar akla gelmektedir.
Bilmeceler cümle şeklinde olabildiği gibi dizeler halinde, kafiyeli ve uyaklı olarak sorulabilir. Bilmecelerde bulundurulan uyum öğeleri yani kafiye ve uyaklar bilmecelerin okunuşunu daha kulağa hoş gelir kıldığı için dile dolanma ve kişiler arasında söylenip aktarılma olasılığını arttırmaktadır. Kültürümüzde buna örnek olabilecek birçok farklı bilmece mevcuttur.
Bilmeceler bir soru ifade edebileceği gibi doğruca söylenebilir. Kültürümüzde rastlanan bilmecelerin büyük çoğunluğu tekerleme şeklindedir. İlkokul bilmeceleri çocukları şaşırtmak ve ilgilerini çekmek amacıyla nesnenin bulunduğu bağlamı bazen mizahi şekilde değiştirebilir. Bilmece esas olarak bulunması istenen nesnenin tarif edilmesidir. Bu tarif bağlamında abartmalara yer verilebilir.

Bilmece Ne İşe Yarar?

Bilmecelerin kültürel bağlamda olan etkilerinden bahsedildiği gibi çocukların bilişsel becerilerini geliştirmeleri açısından oldukça öneme sahiptir. Çocuklar için bilmece kulağa eğlenceli geliyor olması ile çocukta merak uyandırarak dikkatini toplamasını sağlar. Sorunun cevabını bulmak çocuğu birçok şeyi aynı anda düşünmeye iterken belleğin çalışmasına olanak sağlar. Aynı zamanda bilmeceler yetişkinler içinde eğlenceli birer zihinsel egzersiz olabilmektedir.