Hikaye Nedir? Hikaye Türk Edebiyatı’na Ne Zaman Girdi?

hikaye-anlatimi-mizahorg

Hikaye nedir sorusuna şöyle cevap verebiliriz: çeşitli unsurları bulunan ve bir konu çerçevesinde yazılan veya anlatılan metinlerdir. Bu edebi tür Türk Edebiyatı dahil birçok edebiyata girmiştir. Hikâye türünde onlarca eser verilmiştir. Birçok yazar da hikâye türünde eser vermesiyle tanınmıştır.

Hikayenin Türk Edebiyatı’nda önemli bir yeri vardır. Çünkü hikaye çok öncelerden Türk Edebiyatı’nda bulunmaktaydı. Edebiyatta yaşanılan değişiklikler sonrası bu türde değişti. Farklı bir yapıya büründü. Bu sebeple hikayenin Türk Edebiyatı’na giriş tarihiyle alakalı tutarsızlık bulunuyor. Bu tutarsızlığın sebebiyse modern ve geleneksel halk hikayeleri.

Hikaye Türk Edebiyatı’na Ne Zaman Girdi?

Hikaye türü, Türk Edebiyatı’na çok önceden girmiştir. Halkın kendi ürettiği mensur (düz yazı) ve manzum (şiir) tarzda hikaye özelliği taşıyan metinler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Tanzimat döneminde de modern hikâye çalışmaları olmuştur. Türk Edebiyatı’nda hikayenin iki başlangıç yeri vardır. Bunlardan birisi geleneksel halk hikâyesi birisiyse modern hikâye. Peki hikaye Türk Edebiyatı’na ne zaman girdi?

İlk olarak hikaye, Boccacion’un Decameron eseriyle edebi bir kimlik kazanmıştır. Türk kültüründeyse geleneksel olarak bulunan bir tür olan hikayeler, ağızdan ağıza söylenerek aktarılmaktaydı. Yani halk edebiyatının içerisinde hikaye bulunuyordu. Anonim olarak söylenen veya yazarları bilinen bazı halk hikayeleri bunu destek niteliktedir. Ancak ilerleyen süreçte birtakım değişiklikler yaşandı.

hikaye-nedir-mizahorg

Modern anlamda hikaye nedir sorusunu şöyle aydınlatabiliriz: Aslında  modern anlamda hikâye, geleneksel hikâyenin sistemli halidir. Tanzimat Edebiyatı dönemi yenilik peşinde olunan bir dönemdir. Şairler modern adı altında Batılı ülkelerden edebi türler almışlardır. Modern anlamdaki hikâye türü de bu zamanda edebiyatımıza yer etmiştir. 19. Yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başına denk gelen bu bölümde hikâye resmen Türk Edebiyatı’na girmiştir. Bu tür sonraki edebi akımlarda tarafından da kullanılmıştır. Ayrıca hikâye türünde farklı kalemlerden sayısız eser çıkmıştır.

Modern anlamdaki hikâyenin edebiyatımızdaki ilk örneği Ahmet Mithat Efendi kaleme almıştır. Bu eserinin adı “Letaif-i Rivayat’tır”. İlk modern hikâye denemesi ise Mehmet Emin Nihat’ın eserleri arasında bulunan ”Musaheratname’dir.” Yukarıda denildiği gibi geleneksel halk edebiyatında da hikaye bulunmaktaydı. Destan döneminden halk hikayeciliğine geçiş eseri olan “Dede Korkut Hikayeleri” ise anonim olarak kaleme alınan geleneksel halk hikayeciliğinin ilk eseri olarak bilinir.

Bu türün önde gelen bazı yazarları bulunur. Türk Edebiyatı’nda başlıca hikâye yazarları şunlardır: Sabahattin Ali, Memduh Şevket Esendal, Refik Halit Karay, Sait Faik Abasıyanık, Haldun Taner, Oğuz Atay, Yaşar Kemal, Orhan Kemal…

Hikaye Türünün Unsurları Nelerdir?

Hikaye nedir sorusunun içerisine hikâyenin unsurları da girmektedir. Edebi türlerin birtakım unsurları bulunur. Hikâyenin ise 5 unsuru bulunmaktadır. Bunlar: Kişi, yer, zaman, olay, dil ve anlatım. Bu 5 temel unsur hikâyeyi oluşturur.