Hayata Bakış Acınızı Değiştirecek Kitap Alıntıları

Hayata Bakış Acınızı Değiştirecek Kitap Alıntıları

Günümüzde kitaplara ulaşmak kolay hale geldi. Bazen okunan bir kitap bazen de bir cümle bizi etkisi altında bırakıyor. Bu etkiyi kaybetmemek için kitap alıntıları yaparız. Böylelikle hayata karşı en ufak ümitsizliğimizde açıp okuruz.

İnsanın kimi zaman en ufak ses ile kimi zaman da hayata dair kitap alıntıları bizi çok uzaklara götürür. Böylelikle her gördüğümüz boş sayfaya ve duvarlara yazmak isteriz. Bunun için de hayata dair bakış acımızı değiştiren cümlelere her zaman muhtaç oluruz.

“Son ağaç kesildikten sonra, son nehir zehirlendikten sonra, son balık yakalanıp yenildikten sonra anlayacağız ki para yiyerek doymayacağız.”  Bu sözle doğanın elimizden kayışı ve yok oluşunu izledikten sonra karnımız aç kalmaya mahkum olacaktır.

Bir cümle çokça anlam ve derin duygular içererek içimizdeki meşaleyi yakarak bizi her zaman diri tutmaya çalışır. Biz her ümitsizliğimizde yere düştüğümüz anda kitap alıntıları elimizden tutup kaldırıyor.

İz Bırakan Kitap Alıntıları!

Hayata Bakış Acınızı Değiştirecek Kitap Alıntıları

Kitap okuyan nesiller olarak örnek aldığımız alıntılar olabilir. Bunlar hayatımızın dönüm noktalarını bize ders diye okutmaktadır. Bu sayede insanlar yaşadıkları o olaylar karşısındaki duruşu bize bir öğüt niteliğinde olur.

“Yüreğinde kötülük bulutları altında saltanatın  varsa ve kinin hiç azalmak bilmiyorsa, bu hayatın farklı alanlarında karşına gelecektir. Acıyı çekmeye başlarsın ama bir kez değil dersini alana dek sürecek.”

Birçok yazarın acıya böyle eğilmesi ve günümüzde ise çokça yaşanması bu konuyu diri tutar. Bu yüzden alıntıların en başına eklenir ve öyle kalacaktır. Böylelikle kitap alıntıları unutulmayan notlar ve sayfalar arasına yazılır.

Bakış Acısıyla İlgili Kitap Alıntıları!

Ünlü yazarlar hayata karşı hep çift yönlü bakmaktadır. Bakış acıları sayesinde kitaplarda birçok derin konulara yer verdiler. Bu sayede eserler hiç bozulmadan günümüze kadar ulaştı. Yazarların bu eserleri sayesinde alıntılar hep bizim ufkumuzu açmaya devam edecektir.

“Yaprak parçaları gibi insanlarda birbirinden başka parçalar gibi görünürler, oysa hepimiz bir bütünüzdür.”

İnsanların hep farklı oluşu ve bu farklılıklarla dolu sözlere, cümlelere boğulduk. Aslında farklılıkların da bir bütünde toplandığını dile getirmektedir. Kitap alıntıları sayesinde hayata karşı incelikleri yakalama fırsatımız oluyor.

“Güzelliğini anlatmak istiyorum aynalardan evvel.”  Bunun gibi hayata dair küçük alıntı sözlerle bir sevgilinin güzelliğini sayfalar dolusu kelimelerle anlatmaya kalksak yine de yetersiz ve kifayetsiz kalırız. Zaman ile yarışımızda her zaman bizden daha üstün gelecektir.