Hat Yazı Çeşitleri Nelerdir?

Hat Yazısı Çeşitleri

Hat Yazı Çeşitleri

Osmanlı zamanından günümüze kadar ulaşmış Hat Sanatı Kuran harfleri kullanılan bir güzel yazı yazma sanatıdır. 8. ve 10. yüz yıllar arasında ortaya çıkan bu sanatı icra eden kişilere Hattat denir. Hat sanatı, kalem, makta, ahar, mürekkep, likaa ve hokka kullanılarak yazılır. Hat yazı çeşitleri şu şekilde sıralanabilir.

Kufi Hat

Geometrik ve sert köşeli çizilmiş Kuran Harfleri ile oluşan bir Hat türü olan kufi hat adını, Irak’ın Kufe Şehrinden aldığı bilinmektedir.

Sülüs Hat

Sülüs hat, hattatın harflerin üçte ikisini düz bir şekilde, üçte ikisini ise, yuvarlak bir şekilde yazması ile oluşan bir yazı türüdür.

Nesih Hat

Nesih hat, yine sülüs hat gibi yumuşak köşeleri olup ancak sülüs hattan daha küçük bir şekilde  yazılmış olan yazı türüdür.

Muhakkak Hat

Bu hat türü, sülüs hatta benzer ancak sülüs hattan daha köşeli bir yazıdır. Bu hat türünde, Kuran Harfleri yarısı yuvarlak, yarısı düz şekilde yazılır.

Reyhanî Hat

Bu hat yazısı türünün, ismini reyhan çiçeğinden aldığı bilinmektedir. Hattat muhakkak hat türünü küçülterek yazdığında reyhanî hat yazısı ortaya çıkmış olur.

Tevki Hat

Tevki hat, sülüs hatta benzer ancak, sülüsten farklı olarak, birleşmeyen harfleri, birbirine bağlamak suretiyle yazılan hat çeşididir.

Rika Hat

Rika hat, Osmanlı Türkleri tarafından kullanılmıştır. Yazım kuralları sülüse hat türüne benzer ancak, sülüsün yazılışından daha küçük ve seri yazılır.

Talik Hat

Tevki hat ve rika hat yazı türlerinden örnek alınarak, İran ‘da ortaya çıkmış olan bir Hat Sanatı türüdür.

Celi Hat

Camiler, medreseler, kervansaraylarda kullanılan süslü bir Hat Sanatı türüdür celi hat.

Gubari Hat

Gubari, Farsça kökenli bir kelime olup, toz anlamına gelmektedir. Bütün hat sanatı çeşitleri çok küçük ve çok ince olarak yazıldığında ortaya çıkan yazıya gubari denir.

Divani Hat

Osmanlı döneminde, talik yazı türünün, resmi yazılarda küçük ve büyük olarak kullanılmasından dolayı bu yazı türüne, divani denilmiştir.

Siyakat Hat

Diğer hat yazısı türlerinden farklı olarak, normalde ayrı yazılan Kuran Harfleri siyakat yazı türünde, birleşik olarak yazılmıştır.