Görsel Algı Süreci Nelerdir?

Görsel algı hayatın her alanında karşımıza çıkan şeylerden biridir. Kitap okurken bile karşımıza görsel algılar çıkıyor. Görsel algı da uzmanlaşan kişiler bir metni çok kısa bir süre içerisinde okur. Görsel algının pek çok bileşeni bulunuyor. Oldukça karmaşık bir süreçten oluşuyor. Farklı duygulardan alınan bilgiler ve yaşanan bir olay karşısından ortaya çıkan düşünceye algı denir. Herkesin algı yönetimi çok farklıdır. Bazı insanların işitsel algı ön plandayken bazı insanların görsel algısı ön planda oluyor. İnsanların anlama ve yorumlama tarzına bağlı olarak algı çeşitleri de değişiklik gösteriyor. Algı çeşitlerini daha iyi öğrenmek ve geliştirmek için pek çok etkinlik bulunuyor. Aynı zamanda kişinin hangi algı yönünden gelişmiş olduğunu yapılan testler ile öğrenmek mümkündür.

Görsel Algı Süreci

Son zamanlarda insanların en çok merak ettiği konulardan biri görsel algı nedir ve görsel algı süreci nasıl tanımlanır konusunda oluyor. Görsel algı sürecinde ilk olarak ışıl algılama ön plana çıkıyor. Işıl algılama ışıkların gözbebeklerine ulaşması ile verilen reflekstir. Daha sonra iletme ve temas aşaması devreye giriyor. Beyinde bir iletim ve daha sonra da verilen cevap söz konusu oluyor. Görsel algı süreci son derece karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu sürecin en son aşamasında göz ile alınan bilgiler görsel korteks denilen beynin bir bölümü ne gönderilir. Bu süreci çok hızlı bir şekilde gerçekleştiren kişiler görsel algısı yüksek olan kişiler oluyor.

Görsel Algı Sürecinde Hangi Özellikler Rol Oynar?

Görsel algı sürecinde pek çok etken rol oynuyor. Büyüklük, şekil, konum, renk ve ışıklandırma görsel algı sürecinde rol oynayan etkenler arasında yer alıyor. Aynı zamanda cisimlerin boyutu, hareketi, birimi ve kullanımı da görsel algı da rol oynayan etkenler arasında yer alıyor. Görsel algı da en çok ön plana çıkan etkenlerden biri obje ile olan kişisel ilişki oluyor. Görsel algıyı tetikleyen durumlardan biridir. Bazı insanlarda bu etkenlerin olmaması sonucu görsel algı bozukluğu ortaya çıkıyor. Bu bozukluğun tedavisi mümkündür. Çeşitli tedavi yöntemleri ile bu görsel bozukluk ortadan kalkıyor.