Fikir Sanat

Ortaya koyulan her ürün, gerçekleştirilen her hayal kısacası ortada yokken var edilen her şey en başta bir fikirden ibarettir. Bir şeyin gerçeklik kazabilmesi için öncelikle düşünceler âleminde var olabilmesi gerekir. Şöyle ki fikir nedir sorusu yıllar evvel felsefeciler tarafından üzerine düşünülmeye başlanmış bir sorudur. Bu konuyu açıklamak için felsefe nedir sorusuna yanıt verilmek zorundadır. Felsefe bir yanıt bulmaktan çok soru sormak üzerine gelişen hayatı anlayış biçimine ve hayatın geneline dair fikirlerin üretildiği soyut bir alandır. Fikirlerin kendine bolca alan bulabildiği felsefede düşüncelerin önemi defalarca vurgulanmıştır. Şöyle ki maddi dünyanın düşüncelerden ibaret olduğu tezleri bile öne sürülmüştür. Platon’un bahsettiği idealar evreni kavramında bunun yansımasını görürüz. Kafamızda düşünceler dünyası vardır ve tek gerçek aklımızla ulaşabildiğimiz gerçekliktir. Platon bunu savunurken bir bakıma gerçekliği yaratmak için fikirler âlemine ihtiyaç duyulduğunu da savunmuş olmuştur.

Fikirden Sanata

Tüm bu felsefi görüşler ışığında sanat ve fikir kavramlarının etkileşim içerinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu etkileşim bazen bir devinim halini almakta ve böylece sanatın genişlemesi söz konusu olmaktadır. Devinimden kasıt, fikir olarak var edilmiş düşüncenin çeşitli yollarla gerçeklik evreninde vücut bulması ve bu gerçekliği gören kişilerin ondan aldıkları fikirler ile hissettiklerini bütünleştirip kendi dünyalarında farklı biçimlerde yeni düşünceler yaratarak ortaya bambaşka ürünler çıkarabiliyor olmalarıdır. Bu bakımdan fikir sanatı doğuran bir kavram iken bir yandan onu beslemekle birlikte sanat da başka fikirlerin doğmasına yardımcı olarak farklı zihinlerdeki fikirleri besler ve büyütür.

Sanat Nedir?

Fikirlerin sanat olarak ortaya çıkışını açıklarken bu ortaya çıkma eyleminin hangi yollarla olduğunu açıklamak için sanat nedir sorusuna cevap verilmelidir. Sanat çeşitli deneyimlerden ve hayallerden elde edilen gözlem ile hissiyatların müzik, resim, yazı, heykel, dans vb. birçok yolla kendini açığa vurmasıdır. Dolayısıyla sanat ve fikir arasındaki ilişki fikrin kendini gerçekleştirme yolu olarak sanat şeklinde de yorumlanabilir. Sanatın ne olduğu çağlara ve bu çağlara hâkim görüşlere göre etkilenmekte ve değişmektedir. Günümüze değin ulaşmış olan sanat kavramı gelecekte de farklı fikirler ile beslenecek, ne olduğu ve kimin için olduğu hakkında birçok farklı görüşü bünyesine katmış olacaktır.