Tag Archives: Şaka nedir

Latife (Şakanın) Yapma Tarihçesi

latife

Latife yapmanın insan ömrünü uzatması kadar kısaltması da baz alınmış olacak ki kelime etimolojisine bakıldığında Arapça şaḳa sözcüğü mutsuz olma ya da bedbaht olma anlamına gelmektedir. Kelimenin Türkçede anlamsal bir evrime uğraşının nedeni muhtemeldir ki bedbaht birisi ile alay ederek eğlenmenin ayıp sayılması ile ilgilidir. Buna karşılık olarak 1680 yıllında Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde ve 1876 yılında Vekif Paşa, Lugat-ı Osmani’ …

Daha Fazla Oku »